مقاله اصل استصحاب

مقاله اصل استصحاب

اصل استصحاب

مقدمه
مطالعه و تحقیق در خصوص اصول و قواعد فقهی از جهت استنباط احکام و تطبیق قواعد کلی بر موارد جزئی و مسائل فرعی مفید و موثر است و با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران به ویژه قوانین مدنی بر پایه فقه اسلامی بنا شده است مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حقوقی ایران بدون آشنایی با مبانی حقوقی اسلام و فقه امامیه امکان پذیر نمی باشد.

یکی از مباحث مهم اصول فقه اصول علمیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است که مبنای تدوین پاره ای از قوانین مدنی ایران قرار گرفته است، اگر چه در متن قوانین نامی از استصحاب برده نشده است ولی مصادیقی از آن را می توان در طی مواد قانونی پیدا کرد و در آراء دادگاه ها نیز این اصطلاح یا معادل آن بکار رفته است، یعنی کسانی که قواعد مدنی را تدوین نموده اند از مفاد و مفهوم این اصل بهره برده و در تهیه و تنظیم قوانین مختلف مدنی آن را مورد استفاده قرار داده اند.

فهرست مطالب
مقدمه
تعریف اصل استحصاب
ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی (مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹)
دامنه اجرای اصل در ماده ۱۹۸
ماده ۲۷۸ آئین دادرسی مدنی
سوگند استظهاری
عدم استصحاب بقاء
ماده ۸۷۲ قانون مدنی
ماده ۸۷۴ قانون مدنی
کاربرد استصحاب
فهرست منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 12

فرمت فایل: WORD