پاورپوینت کنفرانس درس برنامه ریزی آموزشی با عنوان هدفهای آموزش و پرورش

پاورپوینت کنفرانس درس برنامه ریزی آموزشی با عنوان هدفهای آموزش و پرورش

کنفرانس درس برنامه ریزی آموزشی با عنوان هدفهای آموزش و پرورش

بخشی از مقاله و پاورپوینت
مطالبی مفید و افکتهایی جذاب
تدوین هدف ها
– هر گونه فعالیت آگاهانه منطقی و ثمر بخش مبتنی بر قصد و غرضی مشخص است و هدف یا اهدافی را دنبال می کند
– غرض از آموزش یادگیری است
– برنامه ریزی درسی:برنامه ریزی فرصت های یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یاد گیرنده
– نقش هدف آن است که نوع تغییرات مورد نظر را مشخص کند

فهرست مطالب
تدوین هدف ها
گامهای اصلی واقدامات مرتبط با هدف ها در برنامه ریزی درسی و آموزشی
نحوه توجه عملی به هدف
انتخاب هدف های کلی بر اساس منابع و نیاز سنجی
عوامل موثر بر هدف های آموزش و پرورش
مدل تایلر
نیازهای یادگیرندگان
سلسله مراتب نیازهای مازلو(اساسی)
نیاز جامعه
مواد درسی
اطلاعات مربوط به موضوع درسی
روان شناسی یادگیری
۲-تعیین و طبقه بندی هدف های آموزشی در حیطه های مختلف
طبقات اصلی در حیطه شناختی
طبقات اصلی در حیطه عاطفی
طبقات اصلی در حیطه روانی- حرکتی
ارتباط سه حیطه در طبقه بندی هدف ها
۳-تجزیه هدف ها از کلی به جزﺋی و تحلیل آموزشی
ارتباط متوالی یا تسلسلی
نوع ارتباط بین هدف های کلی و جزﺋی
ارتباط متوالی یا تسلسلی
ارتباط موازی
۴-تنظیم و تدوین مجموعه ای از هدف های متناسب و متعادل

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 29

فرمت فایل: پاورپوینت