سیستم نگهداری و تعمیرات نت

سیستم نگهداری و تعمیرات نت

سیستم نگهداری و تعمیرات (نت)

مقدمه مقاله
با رشد صنایع تعداد کارخانجات نیز افزایش یافته و فعالیتها ی در حال انجام آنها نیز پیچده تر می شوند در صد قابل ملاحظه ای از سرمایه اکثر موسسات صنعتی را مواد اولیه , لوازم مصرفی، قطعات یدکی، کالاهای ساخته و نیم ساخته و از این قبیل تشکیل میدهند که قسمت عمده سرمایه در گردش این موسسات صرف تهیه اجناس و وسائل مذکور می گردد.

لذا با توجه به این مطلب آشکار می گردد که نگهداری و حفاظت بسیار دقیق از آنها و الزامًا برقراری یک سیستم صحیح سفارش و کنترل موجودی، بسیار منطقی و اقتصادی است. اگر موجودی کالای یک مؤسسه صنعتی بیش از حد مورد لزوم باشد قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال رکود در آمده و اگر کمتر از حد مورد لزوم باشد در برنامه های عملیاتی آن وقفه پیش می آید.

لذا برای جلوگیری از این رکود سرمایه و وقفه در برنامه های عملیاتی، باید روشهای صحیح، اساسی و اقتصادی در خرید، نگهداری و مصرف اجناس اتخاذ و اجرا گردد.

با ظهور ر ایانه در صنعت و محاسن غیر قابل انکار این پدیده این اندیشه در بشر تبلور یافت که کلیه سیستم های جاری در سطح کارخانجات و صنایع تحت سیطره رایانه درآورده شوند . لذا بهره بری از سیستم تعمیر و نگهداری لازم میگردد.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 13

فرمت فایل: WORD