پرسشنامه مقیاس اضطراب بک (BAI)

پرسشنامه مقیاس اضطراب بک (BAI)

پرسشنامه استاندارد مقیاس اضطراب بک (BAI)

پرسشنامه استاندارد روانشناسی مقیاس اضطراب بک (Book Anxiety Inventury)

توضیحات پرسشنامه
این مقیاس برای سنجش میزان اضطراب طراحی شده و شامل ۲۱ عبارت است. هر عبارت بازتاب یکی از علائم اضطراب است که معمولا افرادی که از نظر بالینی مضطرب هستند، یا کسانی که در وضعیت اضطراب انگیز قرار می‎گیرند، تجربه می‎کنند.

اعتبار و پایایی: این مقیاس ثبات درونی بالایی بدست آورده و همبستگی ماده‎های آن با هم شامل رنجی از ۰/۳۰ تا ۰/۷۱ (میانگین برابر ۰/۶۰) می‎باشد. این آزمون بر روی ۸۳ بیمار با فاصله یک هفته برای بازآزمایی اجرا شد. که همبستگی بالایی (۰/۷۵) بدست آمد.

همبستگی ‎های BAI با نتایج چند آزمون بالینی کاملا معنادار بود. همبستگی نتایج BAI با HARS-R و HRSD تقریبا ۰/۵۱ و ۰/۲۵ بود. همبستگی نتایج BAI با BDI 0/48 بود.

توضیحات کامل در مورد نحوه نمره گذاری و منبع در متن آورده شده است.

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: WORD