پرسشنامه اضطراب امتحان

پرسشنامه اضطراب امتحان

اضطراب امتحان

پرسشنامه اضطراب امتحان توسط ابوالقاسمی و همکاران به منظور سنجش میزان اضطراب امتحان افراد ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲۵ گویه است با یک مقیاس لیکرت چهار درجه­ ای (هرگز تا اغلب اوقات) که دارای ارزشی بین ۱ تا ۴ است. ، با سؤالاتی مانند: (با وجود تلاش زیاد، باز هم نمیتوانم موقع امتحان، تمرکز حواس داشته باشم، هر چه سؤالات امتحان دشوارتر باشد نگرانی و دلهرهام در جلسه امتحان بیشتر میشود ) اضطراب آزمون را می­ سنجد.

اضطراب آزمون

نوعی اشتغال ذهنی در مورد خود است که با خود کم انگاری و تردید درباره توانایی خود مشخص می شود و غالباً به ارزیابی شناختی منفی، عدم تمرکز حواس و واکنش های فیزیولوژیک نامطلوب و افت عملکرد تحصیلی فرد منجر می گردد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). روایی پرسشنامه اضطراب امتحان توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی پرسشنامه اضطراب امتحان از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم به دست آمده است.

روایی و پایایی : دارد
مولفه: تک مولفه ای
مقاله بیس: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.