پرسشنامه اضطراب کودکان در طی درمان های دندانپزشکی ونگ

پرسشنامه اضطراب کودکان در طی درمان های دندانپزشکی ونگ

دانلود پرسشنامه استاندارد اضطراب کودکان در طی درمان های دندانپزشکی ونگ شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی مقاله بیس مولفه تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه اضطراب کودکان در طی درمان های دندانپزشکی (MCDAS) توسط ونگ و همکاران در سال ۱۹۹۸ ساخته شده است که از ۸ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش ترس و اضطراب کودکان در طی درمان های دندانپزشکی بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «آرامش کامل»، «ترس کم»، «ترس متوسط»، «ترس زیاد» و «ترس بسیار زیاد» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش جوادی نژاد و همکاران (۱۳۹۳)، آلفای کرونباخ از طریق و دو نیمه کردن پرسشنامه و تفکیک پرسشنامه انجام شد و نشان داد که بیشترین پایایی داخلی مربوط به پرسشنامه MCDAS بود.Wong و همکاران نیز در بررسی این شاخص در کودکان شهر لیورپول پایایی این پرسشنامه را قابل قبول و کرونباخ آلفا را مطلوب گزارش کردند.
(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد (خارجی و ایرانی  )
مولفه:دارد(سوالات مرتبط مشخص است)
مقاله بیس:دارد(یک مقاله فارسی)
تعریف مفهومی و عملیاتی:دارد
نوع فایل:(word)
تعداد صفحات: ۶
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD