پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران ۱۹۸۸

پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران ۱۹۸۸

پرسشنامه استاندارد منابع اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران ۱۹۸۸

پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی در سال (۱۹۸۸) توسط ویلی و همکاران برای ارزیابی منابع اعتماد به نفس در ورزش (تسلط بر مهارت، نمایش توانایی، آمادگی بدنی و روانی، خود ابرازی بدنی، حمایت اجتماعی، رفتار رهبری، تجربه جایگزین، آسایش محیطی، موقعیت دلخواه) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۳ سوال و ۹ بعد می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (من معمولاً در رشته ورزشی‌ام، زمانی اعتماد به نفس کسب می‌کنم که به مهارت جدیدی مسلط شوم.) به سنجش منابع اعتماد به نفس ورزشی می پردازد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).
روایی پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).
پایایی پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم به دست آمده است.

پایایی و روایی: دارد
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: ورد آفیس Word
فایل PDF : دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD