گزارش تخصصی علل افت تحصیلی دانش آموزان و عوامل موثر در آن

گزارش تخصصی علل افت تحصیلی دانش آموزان و عوامل موثر در آن

گزارش تخصصی علل افت تحصیلی دانش آموزان و عوامل موثر در آن

چکیده
در نظام آموزشی کشوری که اهداف کلی آموزش و پروش آن توسط کارشناسان تعلیم و تربیت ؛ متخصصین و مشاوران آموزشی زیر نظر فلاسفه و نظریه پردازان یاددهی ویادگیری ترجیحاً خارجی بدون توجه به نیاز جامعه و آینده نگری نوشته شده و اهداف جزیی بصورت محتوای آموزشی از قبل آماده شده در پشت در های بسته در ساختمان های بلند وزارت آموزش و پرورش در جلساتی که افراد گاهاً کلاس لمس نکرده ، گرد گچ تخته سیاه نخورده ، در کپر ننشسته وبا مدرسه کوچ نکرده و کلاس چند پایه درس نداده و ….تنظیم و تالیف می شود، به مدارس و معلمان بدون توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان و انواع هوش آنها ابلاغ می شود . ما در این گزارش به بررسی علل بی علاقگی همچنین افت تحصیلی دانش آموزان پرداخته ایم و نیز راههای مقابله با آن را بیان کردهایم.

عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان

مقدمه
یکی از مشغله های اصلی بشریت در تمام دوران، توانا ساختن نسل آینده در اداره امور خویش و سپردن میراث فرهنگی غنی خود به نسلی اندیشه ورز ،پویا و توانمند بوده است. قسمت اعظم این وظیفه، در ابتدا توسط خانواده انجام می شد. همزمان با گسترش جوامع و تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی وظیفه تعلیم و تربیت به نهاد آموزش و پرورش محول گردید. این نهاد به طور رسمی عهده دار این امر گشت تا بر اساس اصول و اهداف مورد قبول جامعه، توانایی ها و استعدادهای کودکان و نوجوانان را شناسایی نماید و به منظور اجتماعی شدن و به عهده گرفتن مسئولیت های آتی تعالیم لازم را به آنان بیاموزد.

فهرست
چکیده: ۲
مقدمه: ۳
علل افت تحصیلی ۴
عوامل مربوط به خانواده : ۴
عوامل مربوط به مدرسه : ۵
عوامل مربوط به اجتماع ۵
عمد ه ترین د لایل افت تحصیلی ۶
راه های کاهش افت تحصیلی ۷
خسارت های ناشی از افت تحصیلی: ۹
بررسی افت تحصیلی در مدارس ۱۰
ضرورت توجه به دوران راهنمایی تحصیلی ۱۰
نتیجه گیری: ۱۲
منابع: ۱۳

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 13

فرمت فایل: WORD