مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)

مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)

پرسشنامه استاندارد مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران BADS

مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی یک مقیاس خودگزارشی است که با هدف ارزیابی شاخص های فعال سازی و پرهیز در درمان فعال سازی رفتاری تهیه شده است.

این پرسشنامه دارای ۲۵ گویه و چهار زیر مقیاس به شرح زیر است. فعال سازی، اجتناب / نشخوار فکری، افت تحصیلی / شغلی و آسیب اجتماعی. آزمودنی در یک مقیاس هفت گزینه ای از صفر (هرگز) تا شش (کاملاً) به هر یک از گویه پاسخ می دهد.

فعال سازی رفتاری در درمان افسردگی تاریخچه ای طولانی دارد. نخستین بار لوینسون در سال ۱۹۷۴ افسردگی را پیامد نارسایی، کاهش یا سطوح پایین تقویت مثبت وابسته به پاسخ تعریف کرد. لوینسون از راهبردهای فعال سازی ساده ای مانند برنامه ریزی فعالیت های خوشایند برای افزایش میزان تقویت مثبت وابسته به پاسخ بهره گرفت .

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش محمدی و امیری(۱۳۸۹) ذکر شده است.

روایی و پایایی : دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه : دارد(سوالات مربوط به هر مولفه مشخص است)
مقاله بیس : دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD