مقاله فرصتها و تهدیدهای اقتصاد ایران

مقاله فرصتها و تهدیدهای اقتصاد ایران

فرصتها و تهدیدهای اقتصاد ایران

بخشی از مقاله
بررسی ویژگیهای اقتصاد ایران از نگاه کلان نگری و بررسی ساختار دیوان سالاری دولتی ، همچنین آثار افزایش جمعیت و چگونگی هزینه کردن درآمدهای نفتی و قدرت خرید آن محورهای سخنرانی آقای دکتر محمدحسین ادیب یک صاحب نظر اقتصادی بودکه به تازگی در خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی ایراد شد.

وی که عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان است در آغاز سخنان خود به فرصتها و تهدیدهای بخش صنعت در اقتصاد ۵سال آینده کشور اشاره کرد و افزود:

پیش از ورود به بحث اصلی ، بررسی چند ویژگی از اقتصاد کلان ایران ضروری به نظر می رسد.
همان طور که می دانید ما دارای نوعی بوروکراسی دولتی هستیم که کار یک نفر را به چهارنفر سپرده است و کاری را که بخش خصوصی مثلا با یکهزار تومان انجام می دهد،

اقتصاد ایران

تحقیق در مورد اقتصاد ایران

این نوع بوروکراسی به سه هزار تومان انجام می دهد. وی افزود: تا سال ۱۳۵۰، سالیانه تعدادیک میلیون تولد در ایران ثبت می شد. اما این تعداد افزایش می یابد و در سال ۵۸ به دومیلیون تولد در سال رسید، این فرایند برای مدت ده سال تداوم داشت .

از سال ۶۸ تعدادمتولدین بطور سالانه کاهش می یابد، طوری که در سال ۱۳۷۳ تعداد متولدین ثبت شده یک میلیون و دویست هزار نفر اعلام شد که تقریبا تا سال جاری ادامه یافته و این به معنای نوعی ثبات جمعیتی در کشورمان است .

عاقبت اقتصاد ایران

آینده اقتصاد ایران

اما اولین طلایه داران موج ده ساله “۵۸-۶۸”، در فروردین ماه امسال ، ۲۰ سالگی خودرا پشت سر گذاردند. این جمعیت ۲۰ساله از حالا به بعد به دنبال فرصت اشتغال هستند.
به عبارت دیگر در برش ۱۰ سال آینده ده تا دومیلیون نفر قرار است وارد بازار کار شوند واگر در شاکله برنامه سوم بیندیشیم ، در برش پنجسال آینده ۵ تا دومیلیون یا ۱۰ میلیون نفروارد بازار کار خواهندشد.

آمار بانک مرکزی حاکی است که سال گذشته تعداد ۳۴۰ هزار اشتغال در کشور ایجادشده است . خوب ، اگر ما با این بضاعتی که سال گذشته حرکت کردیم قصد داشته باشیم پنج سال آینده را نیز ادامه دهیم پس ۵ تا ۳۴۰ هزار اشتغال یعنی یک میلیون و ۷۰۰ هزارشغل ایجاد خواهد شد.

اما گفته شد تعداد ۱۰ میلیون نفر قرار است ظرف ۵ سال آینده وارد بازار کار شوند. اختلاف این دو حدود ۸ میلیون است . و این مطلبی است که آقای خاتمی در سخنرانی تبریز به آن اشاره کردند که گفتند، “لشکر بیکاران در راه است “. دراصطلاح جامعه شناختی به لشکر بیکاران ، لشکر اغتشاش نیز گفته می شود.

تحریم ها بر اقتصاد ایران

تاثیر تحریم بر اقتصاد ایران

دکتر ادیب افزود، اگر نسل قبلی که ما باشیم نتوانیم برای نسل جدید ایجاد اشتغال کنیم ، همان جمله آقای خاتمی خواهد بود که گفته اند، “انفجار اجتماعی خواهد شد”.

به نظر من کشور ما به زودی غرق در مشکلات ناشی از اشتغال خواهدشد و مشکل ناشی از لشکر بیکاران ، همه مسایل عمده کشور را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.

اگر از من پرسش شود که بلافاصله اولین مشکل کشور چیست پاسخ من این است که اولین مشکل این خواهدبود که درحال حاضر سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر متولد می شوند وبه زودی این رقم حدود دومیلیون نفر خواهدشد.

زیرا سال گذشته تعداد۵۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده است و به زودی این رقم باید به یک میلیون ازدواج برسد چون تعداد دو میلیون نفر به سن ازدواج خواهند رسید.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 15

فرمت فایل: WORD