پاورپوینت اقتصاد مدیریت ۲۴ اسلاید

پاورپوینت اقتصاد مدیریت ۲۴ اسلاید

اقتصاد مدیریت

سیاست های پولی و مالی
درس: اقتصاد مدیریت

فهرست مطالب
تعریف سیاست های اقتصادی
مفهوم تعادل در اقتصاد کلان
تعاریف عناصر موجود در فرمول تعادل
مدل سه بخشی اقتصاد کلان
تعریف سیاست های مالی
انواع سیاست های مالی
اهداف سیاست های مالی
مبنای کار دولت ها برای اتخاذ سیاست های مالی چیست؟
تعریف سیاست های پولی
تعریف حجم پول در گردش در اقتصاد
لزوم سیاست گذاری پولی چیست؟ وظایف پول در اقتصاد
انواع سیاست های پولی
سیاست های اقتصادی موفق ژاپن با عنوان نظام اقتصادی مختلط
علل کاهش کارایی سیاست های پولی ومالی در ایران
پیشنهاداتی برای اجرای صحیح سیاست های پولی ومالی در ایران(کشورهای در حال توسعه)

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 24

فرمت فایل: پاورپوینت