پرسشنامه استاندارد امکان سنجی استقرار مدیریت دانش

پرسشنامه استاندارد امکان سنجی استقرار مدیریت دانش

پرسشنامه استاندارد امکان سنجی مدل استقرار مدیریت دانش

پرسشنامه استاندارد امکان سنجی مدل استقرار مدیریت دانش شامل 40 سوال است.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مدیریت دانش : در تعریفی که توسط اسکایرمی ارائه شده، مدیریت دانش “مدیریت اصولی و مشخص بر دانش ضروری و فرایندهای آن می باشد. که شامل خلق، کسب، سازماندهی، تسهیم، استفاده و بهره برداری از دانش می باشد. که به تبدیل دانش شخصی به دانش سازمانی می انجامد. و طی این فرایند، دانش به صورت وسیعی در سراسر یک سازمان تسهیم می شود. و به صورت مناسبی به کار برده می شود.

پرسشنامه مدیریت دانش

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
مدیریت دانش: مدیریت دانش را مجموعه اقدامات هماهنگ برای خلق و به اشتراک گذاری دانش در سازمان تعریف کرده اند. مجموعه تدابیری که مدعی است. دستیابی به مأموریت و اهداف سازمان را به حداکثر می رساند. (Townley, 2001؛ به نقل از نادری سنبل آبادی، ۱۳۹۳).

فرهنگ سازمانی : مثال فرهنگ سازمانی به عنوان ارزشهای غالب که بوسیله یک سازمان حمایت می شود. توصیف شده است. در هر سازمانی الگویی از باورها ،سمبل ها ،شعائر ،داستانها و آداب و رسوم وجود دارند. که به مرور زمان بوجود آمده اند.

این الگوها باعث می شوند که در خصوص اینکه سازمان چیست و چگونه اعضا باید رفتار خود را ابراز کنند. درک مشترک و یکسانی بوجود آید. (رابینز، ۱۳۸۰؛ به نقل از نادری سنبل آبادی، ۱۳۹۳).

مولفه های پرسشنامه

ردیف متغییرهای مورد بررسی تعداد سولات
۱ منابع انسانی ۵
۲ فناوری اطلاعات ۵
۳ فرهنگ سازمانی ۵
۴ ساختار سازمانی ۵
۵ تولید دانش ۵
۶ کسب دانش ۵
۷ تسهیم و توزیع دانش ۴
۸ بکارگیری دانش ۳
۹ ذخیره­ سازی دانش ۳

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش نادری سنبل آبادی (۱۳۹۳). برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است.

بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است. در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سر انجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پرسشنامه امکان سنجی استقرار مدیریت دانش

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،۱۳۹۰).

در پژوهش نادری سنبل آبادی (۱۳۹۳) پایایی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس روش آلفای کرونباخ. برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده است. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

ردیف متغییرهای مورد بررسی تعداد سولات آلفای کرونباخ (درصد )
۱ منابع انسانی ۵ ۰٫۹۵۸
۲ فناوری اطلاعات ۵ ۰٫۹۸۴
۳ فرهنگ سازمانی ۵ ۰٫۹۶۲
۴ ساختار سازمانی ۵ ۰٫۹۴۰
۵ تولید دانش ۵ ۰٫۹۸۸
۶ کسب دانش ۵ ۰٫۹۷۸
۷ تسهیم و توزیع دانش ۴ ۰٫۹۸۳
۸ بکارگیری دانش ۳ ۰٫۹۶۵
۹ ذخیره­سازی دانش ۳ ۰٫۹۶۲
۱۰ مقدار آلفای کل ۴۰ ۰٫۹۹۷

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعداد سوال: ۴۰ سوال
تعداد مولفه: ۹ مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: ۸
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.