دانلود پاورپوینت درس اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی

دانلود پاورپوینت درس اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی

این فایل پاورپوینت در مورد کتاب درس اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی می باشد و نوشته توسط علی اکبر سیف

پاورپوینت اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی علی اکبر سیف

هدف کلی درس
دانشجویان رشته علوم تربیتی پس از گذراندن روانشناسی عمومی وتربیتی وروشهای آمار با اخذ این واحد درسی ، با روشها و فنون گوناگون اندازه گیر ی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تفسیر نتایج آنها آشنا می شوند

فصل اول
عنوان فصل : تعریف و انواع آزمونها در آموزش و پرورش و روانشناسی

اهداف کلی
آشنائی با تعریف آزمون ، اندازه گیری و ارزشیابی در آموزش وپرورش و روانشناسی و انواع آزمونهای روانی و پرورشی و انواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.

اهداف دقیق آموزشی فصل اول
از دانشجویان انتظار می رود پس از مطالعه این فصل اصطلاحات زیر را تعریف ،توضیح وبیان نمایند:
آزمون، انواع آزمونها، اندازه گیری و ارزشیابی و تفاوت آنها، ویژگیهای ارزشیابی تشخیصی و تکوینی و تراکمی، حوزه های شناختی و عاطفی و روانی _ حرکتی ، مقایسه آزمونهای استعداد و پیشرفت تحصیلی ، ارزشیابی ملاکی و هنجاری

ارائه محتوای فصل اول
مطالبی که در این فصل معرفی می شوند از این قرار ند: تعریف آزمون،انواع آزمون،آزمونهای توانایی،آزمونهای عاطفی ، آزمونهای شخصیت ، آزمونهای علاقه ونگرش ، تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی،انواع ارزشیابی در آموزش وپرورش ، ارزشیابی ملاکی ، ارزشیابی هنجاری ،ارزشیابی تکوینی ، تشخیصی و تراکمی

وسایل اندازه گیری در آموزش وپرورش و روانشناسی
باتوجه به این که صفات و ویژگیها دراین علوم کیفی است به جهت اندازه گیری آنهاوتبدیل به داده های کمی به ابزار اندازه گیری نیاز دارد که مهمترین آنها عبارتند از :
آزمون ، مشاهده ، مصاحبه ، پرسشنامه

تعاریف آزمون از دیدگاه صاحب نظران
آزمون(test): شامل مجموعه ای از سوالات است که در اختیار فرد گذاشته می شود تا به آن جواب دهد.
گیج(gage):آزمون را یک روش نظام دار برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار فرد است برای اینکه بتوان آن رفتار را با توجه به معیاریا هنجار ارزشیابی کرد، می داند.

انواع آزمونها
بطور کلی به دو دسته آزمونهای توانایی وآزمونهای عاطفی تقسیم می شوند.
هر یک از این آزمونها دارای تقسیماتی است که به صورت نمودار نشان داده می شود.

فهرست مطالب پاورپوینت:
فصل اول: تعریف و انواع آزمون ها در آموزش و پرورش و روانشناسی
فصل دوم: تهیه طرح آزمون پیشرفت تحصیلی
فصل چهارم: آزمونهای کوته پاسخ
فصل پنجم: آزمونهای صحیح ـ غلط و جور کردنی
فصل ششم: آزمونهای چند گزینه ای
فصل هفتم: سنجش هدفهای آموزشی مختلف با انواع آزمونها
فصل هشتم: اجراء نمره گذاری و تحلیل آزمونها
فصل نهم: هنجار ها و نیمرخ ها
فصل دهم: روایی آزمون
فصل یازدهم: پایایی آزمون


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 318

فرمت فایل: پاورپوینت