تحقیق انواع سرقت و تفاوت آن

تحقیق انواع سرقت و تفاوت آن

مقاله انواع سرقت و تفاوت آن
مقدمه:
جرم سرقت، جرم مورد نکوهش همه قوانین و ادیان است که در اعصار گذشته تا به حال مجازات های متفاوتی برای آن مقرر ساخته اند. در آیه شریفه ۳۸ سوره مبارکه مائده قطع دست دزد را مقرر داشته است جایی که می فرماید؛ [والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم] دست مرد و زن سارق را به کیفر عملشان ببرید. این عقوبتی است که خدا برای آنان مقرر داشته، و خدا مقتدر و دانا ست.
سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزای اختصاصی است و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی باب حدود و مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ ذکر شده است . از آنجایی که اموال شخصی و دولتی همواره در معرض سرقت سارقین قرارداشته و دارد به نظر رسید این مختصر به توضیح جرم سرقت و مباحث حقوق کیفری آن مجازاتهای مقرره در قانون دراین خصوص اختصاص یابد تا ضمن آشنایی همکاران با این جرم و مجازات های آن، همکاران حراستی را بکار آید و بیشتر مورد توجه آنان قرار گیرد. در تهیه این نوشتار از مجموعه قوانین مجازات اسلامی، ترمینولوژی حقوق، کتب جزای عمومی و اختصاصی سود جسته ام. امید است مورد توجه قرار گرفته و مفید فایده باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
کلیات
بررسی حقوقی چند واژه
شرایط و ارکان تحقق شروع به جرم
مصادیق قانونی شروع به جرم
ضوابط تشخیص شرکت درجرم
مراحل ارتکاب جرم
فصل دوم
مبحث جرم سرقت
چه زمانی سرقت محقق می شود؟
شروع به جرم سرقت
مصادیق حکمی شروع به سرقت
مصداق حکمی انتفای شروع به سرقت
انواع سرقت
سرقت مستلزم حد
سرقت های تعزیری
فصل سوم
جرم سرقت و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی
نگاهی به جرم سرقت مستلزم تعزیر در قانون مجازات اسلامی
نتیجه گیری
منابع
ضمائم

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 38

فرمت فایل: WORD