تحقیق انگیزش در محیط کار

تحقیق انگیزش در محیط کار

انگیزش در محیط کار

بخشی از مقاله
انگیزه را این گونه تعریف می کند:‏
میل به کوشش فراوان در جهت تامین هدفهای سازمان به ‏گونه ای که این تلاش در جهت ارضای برخی از نیازهای ‏فردی سوق داده شود.‏
یکی از فعالیتهای مدیر این است که موجبات انگیزش ‏کارکنان را در سطح بالایی از عملکرد فراهم سازد بدین ‏معنی که اطمینان یابد که افراد کار می کنند.

بطور ‏منظم سر کار حاضر می شوند و سهم مثبتی در رسالت ‏سازمان دارند عملکرد شغلی به توانایی محیط و همچنین ‏انگیزش مرتبط است.
انگیزه بعنوان یکی از فرآیندهای ارضای نیاز به حساب ‏می آید این مطلب در شکل زیر ارائه شده است.‏
نیازهای ارضا نشده تنش حرکت ‏رفتار کوششی نیازهای ارضا شده کاهش ‏تنش

فرآیند انگیزش

نیاز به عنوان یک واژه فنی حالتی درونی است که باعث ‏می شود نتیجه پی آمد خاص جالب به نظر برسد یک نیاز ‏ارضا شده تنش ایجاد می کند و در نتیجه در درون فرد ‏نوعی سائقه یا پویایی بوجود می آورد این پویایی موجب ‏بروز نوعی رفتار پژوهشی در فرد می شود و او در پی ‏تامین هدفهای ویژه ای بر می اید اگر آن هدفها را ‏تامین کند نیاز مزبور ارضا می شود و در نتیجه تنش ‏کاهش می یابد .‏

بنابر این می توان گفت که کارگر یا کارمندی که تحریک ‏شده و دارای انگیزش است در وضعی به سر می برد که تنش ‏دارد.(یعنی بین فرد و محیط او نوعی عدم تعادل بوجود ‏می آید)او برای رهایی از این تنش دست به اقدام می ‏زند و تلاش و کوشش می کند . هر قدر این تنش بیشتر ‏باشد سطح یا میزان تلاش و کوشش بیشتر خواهد شد.

اگر ‏این تلاش و یا کوشش به صورت موفقیت آمیزی ، به ارضای ‏نیاز منجر گردد. تنش کاهش می یابد ، ولی از آنجا که ‏رفتار فرد در سازمان مورد نظر ماست ، فعالیتی که در ‏جهت کاهش می یابد تنش صورت می گیرد باید در راستای ‏هدفهای سازمان باشد . بنابر این در تعریفی که از ‏انگیزش داریم این معنا هم گنجانده شده که نیازهای ‏فرد با هدفهای سازمان سازگار است و هیچ مغایرتی با ‏آنها ندرد . اگر چنین وضعی وجود نداشته باشد فرد یا ‏کارگر تلاش و کوشش زیادی می نماید که در واقع در جهت ‏مخالف منافع سازمان صورت می گیرد و نکته جالب ‏اینجاست که این نوع کوششها و تلاشها چیز غیر عادی ‏نیستند . (ایران نژاد پاریزی- ساسان گهر، ۳۸۰،۱۳۷۷) ‏

تحولات تاریخی انگیزش‏

تحولات تاریخی در زمینه انگیزش به چند علت حائز اهمیت ‏است اگر چه این نظریات همیشه صائب نبوده اند ولی از ‏یک جهت مبنای اندیشه معاصر را درباره انگیزش تشکیل ‏می دهند این نظریات معمولا بر عقل سلیم مبتنی بوده ‏اند . آگاهی ازط محاسن و معایب آن به مدیران کمک می ‏کند بینش بیشتری در مورد انگیزش کارکنان در محل کار ‏داشته باشند و از نقاط ضعف بپرهیزند.‏

تحول اندیشه مدیریت در زمینه انگیزش کارکنان سه ‏مرحله متمایز را پشت سر گذاشته است که عبارتند از ‏سنتی ، روابط انسانی و منابع انسانی .‏

مدل سنتی

مدل سنتی انگیزش با نام فردریک وینسلو تیلور ‏ و مکتب ‏مدیریت علمی همراه است . تیلور اولین کسی بود که کار ‏آمد ترین شیوه را برای اجرای وظایف کارکنان تعیین ‏کرد و برای اینکه این وظایف دقیقا مطابق ویژگیها و ‏استانداردهای تعیین شده اجرا شود به انگیزش کارکنان ‏توجه کرد . او معقد بود که کارکنان صرفاً با پول بر ‏انگیخته می شوند به همین جهت او از بهره گیری از ‏سیستم های محرکهای دستمزدی طرفداری می کرد که به ‏موجب آن اگر کارگران تولید بیشتر از استاندارد ‏داشتند مبلغ بیشتری به آنان پرداخت می شد.‏

فرضیه های اصلی که این الگو را می ساخت این بود که ‏مدیران بهتر از کارگران کار را می شناسند کارگران ‏اساسا تنبل هستند و فقط با پول برانگیخته می شوند.‏

اعضای دیگر این مکتب فرانک و لیلیان گیلبرت کار برد ‏محرکهایی برای برانگیختن کارکنان را مطالعه کردند ‏توجه آنها به این نکته جلب شد که ترفیعها پرداخت ‏بیشتر ساعتهای کار کوتاهتر کار و رزروهای تعطیل همه ‏محرکهی با قدرتی هستند به خصوص اگر این محرکها با ‏نیازها و علایق کارکنان تناسب داشته باشند. (الوانی – ‏معمار زاده ۹۲،۱۳۷۴ )‏

فهرست مطالب
تعریف انگیزه.
تحولات تاریخی انگیزش:
مدل سنتی:
مدل روابط انسانی:
مدل منابع انسانی:
تئوریهای انگیزش:
تئوری نیازهای بالفعل مورای :
تئوری بهداشت – انگیزش :
نظریه ای – آر – جی..
نتیجه گیری از نظریه های محتوایی :
نظریه های فر آیندی انگیزش:
نظریه انتظار:
تئوری برابری:
کاربرد تئوریهای انگیزش در سازمانها:
انگیزش از طریق طراحی شغل:
طراحی شغل :‌
غنای شغلی :
گسترش شغلی :
گردش شغلی :
الگوی ویژگیهای شغلی :‌
مهندسی شغل :
شناور ساختن ساعات کار :
مزایای ساعات کار شناور :
زیانهای ساعات کار شناور :
اشتراک مساعی
انگیزش برای یاری دادن
پذیرش مسئولیت :
فرهنگ سازمانی :
نظام شایسته سالاری:
رضایت شغلی :
الگوی اقتضایی انگیزش :
مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران :
منابع :


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.