گزارش تخصصی متوسطه ۱ و۲ (اهمیّت خواندن و نوشتن و فراگیری درس فارسی)

گزارش تخصصی متوسطه ۱ و۲ (اهمیّت خواندن و نوشتن و فراگیری درس فارسی)

گزارش تخصصی متوسطه ۱ و ۲ (اهمیّت خواندن و نوشتن و فراگیری درس فارسی)

چکیده
با توجّه به اهمیّت خواندن و نوشتن و فراگیری درس فارسی بهتر است
موارد زیر را به طور کامل بررسی کنیم.
– اهداف خواندن
– راه کارهایی جهت بهتر خواندن
– راه حل ها و چگونگی اجرای راه حل ها
– چگونگی به دست آوردن اطّلاعات در رابطه با مشکل دانش آموز
هدف های انجام این پژوهش :
– آشنایی بیشتر با روش ها وراه کارها یی جهت اموزش بهتر درس فارسی
– پی بردن به نقش خواندن در پیشرفت دروس دیگر.
– بررسی جامع درس فارسی.
-مطالعه وتحقیق بیشتر جهت بهتر شدن امر یاددهی ویادگیری .

اهمیت خواندن و نوشتن

مقدمه گزارش:
یکی از علل ضعف دانش آموزان در درورس مخصوصاً ضعف در حل کردن مسئله های ریاضی و نفهمیدن آنها مربو ط به ناتوانی آنها در روخوانی و عدم درک آنچه مطالب می باشد .

اغلب مشاهده می شود دانـش آموزی مطلبی را می خواند یا اولیـای او عقیده دارند مرتّب درس می خواند اما نمی فهمد یا دانش آموز دیگری با وجود این که تلاش می کند اما در املانویسی مشکل دارد تمام این اشکالات بر می گردد به ضعف دانش- آموز در روخوانی و آگاه نبودن او به روش مطالعه .
یک معلّم آگاه وعلاقه مند به شغل معلّمی باید ابتدا روش های مطالعه وروان خوانی را به دانش آموزان خود بیاموزد و سپس در پی برطرف کردن اشکالات در دروس دیگر باشد و این مقدور نمی باشد مگر این که خود معلّم از روشهای مختلف مطالعه و روان خوانی اطّلاع کافی داشته باشد.لذا از انجا که آموزش رو خوانی مربوط به کتاب فارسی میشود باید بسیار کامل و دقیق بررسی شود تا دانش اموزان پایه اول در سالها ی تحصیلی اینده به مشکل بر نخورند.

کتاب فارسی اول

برای آشنایی با چند و چون برنامه ی زبان آموزی فارسی در پایه ی اول دبستان، نخست نگاهی می افکنیم به ساختار و محتوای فارسی و با دیدی عدداندیش، عناصر و اجزای کتاب را بر خواهیم شمرد:
الف: فارسی (مهارت خواندن)
ب: کتاب کار (مهارت نوشتن)

کتاب فارسی اول دبستان که بر آموزش مهارت های خوانداری یا شفاهی و گفتاری زبان تأکید دارد، به بخش هایی تقسیم می شودکه در پی بدان خواهیم پرداخت:

الف : (فارسی ۲۲ درس)
۱- مقدمه
۲- نگاره
۳- نشانه ها(۱)
۴- نشانه ها(۲)
۵- با هم بخوانیم
۶- روان خوانی

۱) مقدمه ی این کتاب، سیزده بند دارد که در حقیقت جان جوهره ی ساختار، محتوا، خط و دیگر عناصر کتاب در آن گزارش شده است. بنابراین انتظار برنامه ریزان و مؤلفان این است که سطر به سطر این مقدمه با دقت و تأمل خوانده شود. این سیزده بند، پیش درآمد آموزش و اساسنامه یِ آن است.
۲) نگاره (۱۰): تعداد نگاره ها در این کتاب ده تاست. بدان سان که در برنامه ی پیشنهادی پایان مقدمه آمده، در نیمه ی نخست ماه مهر، هر هفته، دو نگاره و در نیمه ی دوم ماه مهر هر هفته، سه نگاره آموزش داده می شود. بنابراین آموزش ده نگاره در پایان ماه مهر به پایان خواهد رسید.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 15

فرمت فایل: WORD