گزارش تخصصی شیوه های ایجاد علاقه در دانش آموزان نسبت به درس عربی

گزارش تخصصی شیوه های ایجاد علاقه در دانش آموزان نسبت به درس عربی

گزارش تخصصی شیوه های ایجاد علاقه در دانش آموزان نسبت به درس عربی

چکیده
در بحث شیوه های ایجاد علاقه «خلاقیت » جایگاه ویژه ای دارد این نوع آوری و خلاقیت از میان ارکان آموزش به معلم و تا حدی به کتاب درسی بر می گردد که باید با استفاده از تمثیل و بهره گیری از روش های فعال و جذاب تدریس و بکارگیری استعداد های هنری بالقوه دانش آموزان به شیوه های گوناگون عرضه گردد یکی از عرصه های نمود خلاقیت در یافتن ابزارهای کمک آموزشی مناسب میباشد در این گزارش به شیوه های ایجاد انگیزه برای یادگیری بهتر درس عربی پرداخته ایم.

چند توصیه برای مطالعه درس عربی

مقدمه
« تعاونوا علی البر و التقوی » دست به دست یکدیگر فرزندان اسلام و انقلاب را به زبان عربی علاقه مند کنیم .
ما عربی می خوانیم چون زبان قرآن و اسلام است و بسیار شیرین است . قرآن به این دلیل به زبان عربی نازل شده که پیامبر اسلام فردی عرب زبان بود و می بایست با قومش به زبان عربی سخن گوید .

مورد دیگر تحدی یا همانند آوری این کتاب است اگر قرآن به زبان عربی نباشد چگونه می شود از مخاطبانی که جز زبان عربی نمی دانند در خواست کرد که برای روشن شدن حقانیت یا نا درستی ادعای پیامبر سخنی همانند قرآن بیاورند ؟

بر اساس آیان قرآن هدف از نزول قرآن به زبان عربی تعقل و درک این کتاب از سوی مخاطبان است . از دیگر حکمت های نزول قرآن به زبان عربی : پیش گیری از بهانه جویی مخالفان ، زمینه سازی برای پذیرش عرب و رد اتهام مخالفان می باشد .

زبان دستگاهی از علامات شفاهی است که با توافق اجمالی به عنوان وسیله ارتباط میان افراد متعلق به یک جامعه به کار می رود از این لحاظ یک پدیده و واقعیت اجتماعی است . قرآن آگاهی روشنی از این واقعیت اجتماعی نشان می دهد و به صورتی بسیار آشکار مفهوم و تصور زبان را به معنایی که گفته شد بیان می دارد . قرآن طرف تصور خود را از توجه به این واقعیت آغاز می کند که هر قوم و جامعه ای از اجتماعات بشری دارای زبان ویژه به خویش است ؛ و برای این امر از لحاظ ارتباط آن با نمود رسالت اهمیت فراوانی قائل می شود .

قرآن به زبان عربی نازل شد چرا که پیامبر سخنگوی آن فردی عرب بود همانطور که موسی (ع) عبر زبان بود و کتابش نیز به زبان عبری ( قومش ) بر او نازل گشته بود .

زبان عربی برای دین اسلام ووحی و قرآن از میان دیگر زبان ها برگزیده شده بود ،جز آنکه پیامبر آن عرب زبان بود و این طبیعی است .
این اندیشه مرکزی قرآن کاملاً موافق با جهان بینی گسترده ای است که قرآن آن را بیان می دارد . بنابراین زبان عربی قداست خاصی ندارد .
زبان عربی از زملن های گذشته تحت تأثیر سایر زبان ها از جمله زبان فارسی قرار گرفته است و دست خوش تغییراتی شده است . تأثیر عربی بر زبان فارسی بیش از ۳۰% بوده است و واژگان عربی از طریق زبان فارسی به زبان های کردی و عبری نیز سرایت نموده است .

نقش معلم در آموزش زبان عربی

فهرست
چکیده: ۲
مقدمه: ۳
بیان مساله: ۵
چند توصیه برای مطالعه درس عربی ۶
شیوه های ایجاد علاقه در دانش آموزان نسبت به درس عربی: ۸
نقش معلم در آموزش زبان عربی : ۱۲
علل بی علاقگی دانش آموزان به زبان عربی وکسب رتبه پائین این درس در کنکور سراسری : ۱۳
نتیجه گیری: ۱۶
منابع و مآخذ: ۱۷

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 17

فرمت فایل: WORD