مقاله نرخ بازگشت سرمایه

مقاله نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه
به طور کلی یک سرمایه گذاری زمانی می تواند سود ده باشد که سرمایه گذاران انتظار دریافت اصل و فرع بیشتری داشته باشند یا به عبارت دیگر انتظار دریافت یک نرخ برگشت سرمایه مناسب برای سرمایه گذاران را نرخ بازشگت سرمایه (Rate of Return) ROR گویند.

زیرا سرمایه گذاران با بررسی اینکه آیا سرمایه را به عنوان مثال در بانک بگذارند چقدر سود دارد؟ یا نه ؟‌در امر سرمایه گذاری بنابراین در شرایط فعلی به طور مثال بانک ها که دارای سود ۱۵? برای دراز مدت در نظر می گیرند و بطور آزاد معمول ۲۰ ? می باشد سود این سرمایه گذاری بایستی بیش از مبلغ بانک ها و بازار آزاد نرخ برگشت سرمایه داشته باشد.

لذا برای این طرح نیز با توجه به اینکه سال اول بهره برداری با طرفیت کامل کار نمی کند و در سال دوم نیز با ظرفیت کامل تولید خواهد نمود بطور معمول سال دون را مورد محاسبه نرخ برگشت سرمایه در نظر گرفته شده است که به قرار زیر می باشد:
نرخ برگشت سرمایه = سود خالص به سرمایه اول

محاسبه دوره برگشت سرمایه

دوره برگشت سرمایه مدتی است که در آن زمان کل سرمایه گذاری طرح برگشت داده می شود و در این طرح به قرار زیر است :
برای سال دوم
دوره برگشت سرمایه=سرمایه کل \ سود ویژه

فهرست مطالب
محاسبه نرخ بازگشت سرمایه
محاسبه دوره برگشت سرمایه
محاسبه ارزش زمانی سرمایه گذاری
ارزش جاری
ارزش جاری خالص
دوره بازپرداخت
بازگشت سرمایه
نرخ داخلی بازگشت
راهکارهای افزایش نرخ بازگشت سرمایه
نوآوری
کمیت گرایی
همنوایی
مستندسازی
نتیجه گیری
منابع


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.