مقاله بالانس خطوط تولید

مقاله بالانس خطوط تولید

بالانس خطوط تولید

پروژه بالانس خطوط تولید الکتروموتورهای القایی شرکت الکتروژن و بهبود بهره وری و راندمان خطوط
محل انجام پروژه : شرکت الکتروژن تولید کننده الکتروموتورهای صنعتی

چکیده
در طول دوران کارآموزی فعالیت های متنوعی انجام شده است که از مهم ترین این فعالیت ها اقداماتی بود که در رابطه با بخش تحقیق و توسعه و بخش مهندسی سیستم و تضمین کیفیت انجام گردید.
در واحد تحقیق و توسعه با مدارک طراحی آشنا شدم و مدارک مربوط به تکنولوژی آن ها را تهیه کرده و در بخش کنترل پروژه های جاری این بخش هم موارد بسیاری در خصوص نرم افزارهای موجود در این رابطه آموختم.

اواخر دوران کارآموزی هم در واحد مهندسی سیستم و تضمین کیفیت، با همکاری کارشناس این بخش پروژه ای در خصوص کارسنجی و زمان سنجی و هم چنین بالانس خط تولید یکی از محصولات انجام شد که از نتایج این پروژه گزارشی جهت بهبود خط تولید مذکور تهیه و به مدیریت ابلاغ شد.

اهمیت خطوط تولید و مونتاژ طراحی و بالانس آن ها

فهرست مطالب
فصل اول (مقدمه)
1-1 مقدمه 2
2-1 بیان مسئله 3
3-1 ضرورت تحقیق 4
4-1 اهداف تحقیق 7
5-1 جمع بندی 8
فصل دوم (پیشینه ادبی)
1-2 مقدمه 10
2-2 تاریخچه 11
3-2 مفهوم سازی واژگان کلیدی 11
4-2 انواع سیستم های تولیدی 14
5-2 انواع روش های استقرار 15
6-2 شاخص های انتخاب یک لی اوت کارا 20
7-2 اهمیت خطوط تولید و مونتاژ، طراحی و بالانس آن ها 21
8-2 بالانس خطوط تولید و مونتاژ چیست 26
9-2 چرایی استفاده از بالانس خطوط تولید یا مونتاژ در کارخانجات و شرکت ها 28
10-2 روش های بالانس کردن خط 29
1-10-2 روش RPW 30
2-10-2 روش KWM 31
3-10-2 روش LCR 31
4-10-2 روش COMSOAL 32
5-10-2 نرم افزار OptiLine 33
2-10-6 نرم افزار FLB 35
2-10-7 روش های ریاضی دقیق 37
2-10-8 تقسیم عناصر کاری 47
2-10-9 سرعت تغذیه در ایستگاه های اتوماتیک 47
2-10-10 تحلیل روش ها 47
2-10-11 پیش مونتاژ اجزا 48
2-10-12 ایستگاه های موازی 48
2-11 استفاده از روش 48
2-12 جمع بندی 49
فصل سوم (روش تحقیق)
1-3 آشنایی با نحوه ایجاد کارسنجی و زمان سنجی 52
2-3 تعریف کارسنجی 53
3-3 فوائد کارسنجی 54
4-3 اصول کارسنجی 54
5-3 پیش نیازهای کارسنجی 55
6-3 روش های کارسنجی 55
7-3 بیان مسئله در کارسنجی 61
8-3 ابزارهای مرتب نمودن اطلاعات 62
9-3 کاربردهای زمان سنجی 68
10-3 روش های مختلف زمان سنجی 70
11-3 زمان سنجی با استفاده از کرنومتر 70
12-3 مراحل زمان سنجی با کرنومتر 74
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)
1-4 مقدمه 92
2-4 فاز کارسنجی 93
3-4 بازدید از خط تولید و شرح فرایند عملیات 93
4-4 نمودار فرایند عملیات 95
5-4 تهیه لیست انواع ماشین آلات 97
6-4 تهیه لیست انواع ابزارآلات 98
7-4 نمودار مونتاژ روتور آماده سازی شده 99
8-4 جدول تقدم و تأخر 101
9-4 نمودار تقدم و تأخر 102
10-4 فاز زمان سنجی 102
11-4 شرح کار زمان سنجی 103
12-4 فرم های ثبت زمان سنجی 108
13-4 تجزیه و تحلیل زمان سنجی ها 112
14-4 بالانس خط تولید 113
15-4 روش LCR در تعیین ایستگاه های کاری و بالانس خط 114
16-4 روش نرم افزاری در تعیین ایستگاه های کاری و بالانس خط 116
فصل پنجم (نتیجه گیری)
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 120
منابع 123

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 135

فرمت فایل: WORD