پرسشنامه سنجش وضعیت مذهبی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش وضعیت مذهبی دانش آموزان

پرسشنامه استاندارد سنجش وضعیت مذهبی دانش آموزان جوان

پرسشنامه سنجش وضعیت مذهبی (باورهای مذهبی و دینی) شامل 21 گویه است. که بر اساس طیف لیکرت شش درجه ای و از کاملا موافق تا کاملا مخالف امتیازبندی شده است . هدف این پرسشنامه این است که وضعیت مذهبی را در دانش آموزان جوان  مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.

روایی و پایایی پرسشنامه
پایایی و روایی پرسشنامه سنجش وضعیت مذهبی دانش آموزان جوان توسط لطف آبادی (۱۳۸۱) در دو تحقیق ملی احراز شده است . پایایی مورد نظر با آلفای کرونباخ  به دست آمده است . روایی آزمون مذکور از دو طریق  به دست آمده است. در پزوهش (رستمی،۸۴) نیز پایایی با آلفای کرونباخ به دست آمده است

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوالات : 21
مقاله بیس : دارد
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
نسخه پی دی اف : دارد
تعداد صفحات: 8
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD