مقاله بحران ملی آلودگی منابع آب

مقاله بحران ملی آلودگی منابع آب

محدود کردن و کنترل تولید منابع آلوده کننده آب و برنامه ریزی و تجدید نظر در سیاست های منابع آبی در همه سطوح از راهکارهای کاهش منابع آلودگی آب و مقابله با بحران آب است

بحران آلودگی آب

مقاله بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران
مقدمه
مسأله ی آلودگی یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار می رود؛ چرا که از اعماق چند هزار متری زمین گرفته تا معادن، آبهای تحت الارضی، بیوسفر، تروپوسفر و حتی در داخل هواپیماهای بلند پرواز و جو خارجی زمین، چرخه و سیستم حیات را مورد تهدید قرار داده است.

مولکول آلاینده ای که امروزه از کارخانه یا منبع آلوده کننده ی دیگری مثلاَ در اروپا، وارد محیط می شود، اگر تجزیه نشود یا تغییر شکل ندهد، احتمالاَ بعد از چندی می-تواند در ریه ی انسانهایی که در قلب جنگلهای آفریقا یا دشتهای وسیع آسیا زندگی می کنند وارد شود.

آلودگی برای افراد مختلف مفهوم و معنی متفاوتی دارد. مردم معمولی ممکن است تحریک چشم ناشی از یک گاز یا آب آلوده را آلودگی به حساب آورند. برای کشاورزی که یک عامل به گیاهان یا حیواناتش آسیب می رساند آلودگی محسوب می شود؛ اما هرگاه بخواهیم تعریف جامع و کلی و در عین حال ساده و همه فهمی برای آلودگی محیط زیست در نظر بگیریم چنین می توان گفت که آلودگی محیط عبارت است از «وجود یک یا چند ماده ی آلوده کنند در محیط زیست به مقدار و مدتی که کیفیت یا چرخه ی طبیعی را به طوری که مضر به حال انسان یا حیوان، گیاه و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد.

راههای جلوگیری از آلودگی آب

به بیان ساده تر هرگاه ماده یا موادی بیگانه با غلظتی خاص وارد عناصر محیطی شوند و تعادل طبیعی آنها را بر هم بزنند صحبت از آلودگی می شود.»
اینکه جهان کنونی با بحران محیط زیست روبه رو است، مسئله ی تازه ای نیست که اینجا از آن صحبت شود.

کتابها و پروژه های بسیاری روزانه در سراسر جهان منتشر می شود که هشدار دهنده ی این مسئله است. در کشور ما هم تا کنون کتابهای زیادی منتشر شده، پروژه های زیادی منتشر شده و روزنامه ها و نشریات بارها و بارها به این نکته ی مهم پرداخته اند که تکرار آن اینجا ضرورتی ندارد و از موضوع بحث دور است.

چیزی که حائز اهمیت است و کارشناسی تخصصی می طلبد این است که به طور ویژه در ایران برای مقابله با این آلودگیها چه اقداماتی شده است؟ سازمانهای متولی محیط زیست تا چه اندازه توانسته اند در این راستا موفق عمل کنند و باری از آلودگی روزافزون محیط زیست ایران را بردارند؟ آن هم در کشوری که با بحران محیط زیست روبه رو است

عوامل آلودگی آب

و این را همه می دانند؛ حتی عموم مردم، هرچندکه این مطلب را ابتدایی درک کرده باشند؛ چه اینکه مردم ایران هر روز شاهد آلودگیهای بسیاری هستند؛ از آلودگی هوای شهرها گرفته تا طعم بد آبی که استفاده می شود.

طراوت جنگلها و رودخانه ها و دریاهای زیبای ایران از بین رفته و مردم به طور فزاینده ای با این بحران روبه رو هستند و شاید وقت آن رسیده باسشد که صراحتاٌ اعلام شود اگر فکری به حال این معضل نشود آلودگی همچون یک بمب ساعتی عمل می کند و بالاخره روزی منفجر می شود و آنگاه تمام سازمانهایی که خود را مدافع این مهم می دانند باید پاسخگو باشند.

نمی توان گفت که کدام آلودگی بیشتر است و کدام خطرناکتر؛ اما بیایید فرض کنیم که مثلاً آلودگی هوا را با رفتن به مناطق غیر آلوده و حتی خیلی ساده تر با زدن یک ماسک حل کنیم (کلاه بزرگی که شاید خود مردم سر خود گذاشته اند)، آلودگی آب را چه می کنیم؟

فراموش نکنیم که آب یک منبع محدود دارد و تجدید آن سالهای سال طول می کشد. در جهان کنونی که تفکر غلط لازمه ی پیشرفت بیشتر به ازای مصرف بیشتر منابع، روند رو به رشدی دارد، وقتی ما به سادگی شیر آب منزل خود را باز می کنیم و آب سرد و گوارا می نوشیم، تصور اینکه این مایه ی حیات روزی تمام شود سخت است، اما به راستی اینگونه است.

بحران آلودگی آب در ایران بسیار جدی تر از چیزی است که رسانه ها بیان می کنند و بی گمان این وظیفه ی دولت است که با این مشکل رو به رو شود و آن را حل کند؛ اما دولت ایران چه کرده است؟ این تحقیق با عنایت به این موضوع و ضرورت آن اقدامات دولت رابرای حل بحران آلودگی آب ایران مورد بررسی قرار داده است و با نگاهی اجمالی به فعالیتهای دولت در راستا، بحران آلودگی آب در ایران و سیاستهای دولت برای رفع آلودگی پرداخته است.

بخش اول:

درآمدی بر آلودگی آب

آلاینده های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان
از نظر مقدار و حجم، ۲/۹۷ درصد از آبهای موجود در سیاره ی زمین در اقیانوسها و دریاها انباشته شده است. حجم آبهای شیرین در جهان بسیار کم و فقط ۸/۲ درصد کل آبهاست. از این میزان نیز، مقدار زیادی به شکل یخ در یخچالهای قطبی و کوهستانی(۱۵/۲ درصد) و آبهای زیرزمینی (۶۲/۰ درصد) قرار دارد و تنها ۰۰۰۱/۰ درصد از کل حجم آبهای جهان در دسترس انسان است. این میزان نیز با توجه به عوامل بسیاری در معرض آلودگی قرار دارند.

بسیار حائز اهمیت است و لازم است چگونگی آلودگی آب از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد:

مقاله انواع آلودگی آب

مقایسه آلودگی و پاکیزگی آب

آلودگی، انحراف از پاکیزگی است. وقتی موضوع آلودگی محیط زیست مطرح می شود، بیش از آنکه منظورمان انحراف از یک حالت پاکیزه باشد، منظور انحراف از یک حالت معمولی است. این ماده که به طور وسیعی در همه جا گسترده، حلالی خوب و به طور طبیعی هرگز به صورت کاملا خالص یافت نمی شود. حتی در غیرآلوده ترین نواحی جغرافیایی،آب باران شامل گازهای n2,co2,o2 محلول در آن است و همچنین گرد و غبار یا ذرات معلق در اتمسفر به صورت تعلیق در آب حل می شوند.

آب چشمه ها و آبهای طبیعی سطحی معمولاً شامل ترکیبات حل شده از فلزاتی نظیر Fe,Cd,Mg,Mn می باشند.
آب سخت شامل مقدار قابل توجهی از ترکیبات فلزات مربوط است. حتی آبهای نوشیدنی هم از نظر شیمیایی خالص نیستند. با وجودی که ذرات جامد معلق از بین برده شده و باکتریهای مضر نابود شده اند اما خیلی از مواد در محلول باقی مانده اند. در واقع آب به صورت کاملاً خالص برای نوشیدن مطبوع نیست بلکه ناخالصی ها طعم آب را مشخص می نمایند.

لفظ خالص، به معنی حالتی از آب است که هیچ ماده ای با غلظت کافی برای آن که از مورد استفاده قرار گرفتن آب برای منظورهای طبیعی جلوگیری کند، وجود نداشته باشد.

استفاده طبیعی از آب عبارتند از:

 1. زیبایی و تفریحی
 2. ذخیره ی آب مصرفی عمومی مردم
 3. محیط زیست آبی جانوران (ماهیها)
 4. کشاورزی
 5. صنعت

هرماده و جسمی که مانع استفاده ی طبیعی از آب شود، به عنوان آلوده کننده ی آب تلقی می شود. مسئله ی آلودگی آب به صور مختلف و پیچیده ای ایجاد می شود، زیرا استفاده ی طبیعی از آب گوناگون است.آبی که برای بعضی استفاده های خاص مناسب است نباید آلوده باشد.

وسعت آلودگی آب

انجمن حفاظت محیط زیست ایالات متحده ی آمریکا برآورد کرده که تقریباً یک سوم جریان آب جهان به طورمشخص آلوده و اصل حفظ کیفیت آب بر هم زده شده است. در این برآورد آلودگی به عنوان یک زیان مطرح شده که بر خواص شیمیایی و فیزیکی آب لطمه وارد می کند.

طبقه بندی آلوده کننده های آب

نشانه های آلودگی آب حتی با سطحی ترین توجه مشخص می شوند. برای مثال نوشیدن آب طعم بد می دهد؛ توده های علف های هرز آبی در حجم زیادی از آب رشد می کنند و آب کنار دریاها، اقیانوسها، رودخانه ها و دریاچه ها بوی ناخوشایندی منتشر می سازند. منشأ این مشکلات باید به منابع و انواع بسیاری از آلوده کننده ها نسبت داده شود. آلوده کننده های آب به ۹ دسته طبقه بندی شده اند:

 1. زباله های متقاضی اکسیژن
 2. عوامل بیماری زا
 3. مواد غذایی گیاهی
 4. ترکیبات آلی سنتز شده (مصنوعی)
 5. نفت
 6. مواد شیمیایی معدنی و کانیها
 7. رسوبات
 8. مواد رادیو اکتیو (پرتوزا)
 9. گرما

زباله های متقاضی اکسیژن (اکسیژن خواه)

اکسیژن حل شده در هر نوع آبی لازمه ی زندگی برای اجتماع گیاهی و حیوانی می باشد و بقاء آنها بستگی به توانایی آب در نگهداری کمترین غلظت معین از این ماده حیاتی دارد.

آب زمانی به عنوان آلوده شده طبقه بندی می شود که غلظت Do (غلظت اکسیژن محلول) به زیر سطح مورد نیاز برای بقاء زیست طبیعی در آن بیاید.آلوده کننده هایی مانند فاضلاب تصفیه نشده ی شهری، مواد خارج شده از انبارها و فرایند پس مانده های غذایی می توانند از این گونه مواد باشند که غلظت اکسیژن را در آب کاهش دهند. سهم حیوانات اهلی در تولید زباله های متقاضی اکسیژن به اندازه ی ۹/۱ بیلیون نفر است.

عوامل بیماری زا

آب دارای پتانسیل حمل موجودات ریز بیماری زا که سلامتی و زندگی را به خطر می اندازند است. میکروبهای بیماری زا متناوباً در سراسر آب منتقل می شوند و می توانند باعث عفونت در ناحیه ی روده (تیفوئید، اسهال خونی، پاراتیفوئید، وبا) شوند و مسئولیت ایجاد بیماری فلج اطفال و یرقان را بر عهده دارند.

از لحاظ تاریخی اولین دلیل برای کنترل آلودگی آبها، جلوگیری از بیماریهایی است که مولد آنها در آب وجود دارد. عوامل ایجادکننده بیماری را نمی توان کنترل و سلامت کامل را تأمین کرد. روزانه بیلیون ها از این موجودات توسط افراد دفع می شود. این ساکنین مدفوع انسان یک محیط زیست را با این شرایط در آبهای طبیعی پیدا نمی کنند تا تولید مثل کنند و به سرعت از بین می روند.

اهم بیماریهایی که توسط آبهای آلوده به انسان سرایت می کنند شامل:

الف: بیماری انگلی (لیپتوسپیرا ایکترو هموراژه) که به تب یاویل معروف شده است.
ب: کرمها، تخم کرمهایی مانند اسکاریس، تریکوسفال (کرم شلاقی) و کرم قلابدار ممکن است ازطریق خاک و آب آلوده به آنها وارد بدن انسان شود و ایجاد بیماری نماید.
ج: بیماری وبا
د: بیماریهای ویروسی (آب در انتقال دو نوع ویروس پولیویروس و هپاتیت عفونی نقش موثری ایفا میکند).

و………..

آلاینده های صنعتی آب

فهرست مطالب
مقدمه ۳
بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب ۵

 1. آلاینده های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان ۵
 2. آلودگی آب، فراتر از یک مسئله‌ی ساده ۱۰
 3. آلاینده های صنعتی آب ۱۶
 4. تاثیر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ بر کیفیت‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌ ۱۶

بخش دوم: دامنه‌ها و پیامدهای بحران ۲۳

 1. تهران، شهر بی دفاع ۲۳
 2. کارون، یادگار ایرانی 43
 3. آلودگی نفتی روستای اسماعیل‌آباد شهر ری، یک قدم تا پایتخت ۵۷
 4. زاینده‌رود، رود مرده ۶۴
 5. خزر زیبا، میان مرگ و زندگی ۶۶
 6. مشهد: آیا آب آلوده است؟ ۷۸
 7. سد قشلاق، زیبای آلوده 87
 8. رودخانه‌ها، شریانهای حیات ۹۰
 9. تمام ایران، سرای من است. ۱۰۵

بخش سوم: قانونهای بسیار، ضمانت اجرایی اندک ۱۲۴

 1. آیین نامه ی جلوگیری از آلودگی آب (مصوب۱۸/۲/۱۳۷۳) ۱۲۴
 2. آیین‌نامه‌ی بهداشت محیط، مصوب هیأت دولت ۱۲۹
 3. متن کامل کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر ۱۳۳
 4. قطعنامه ی هفدهمین کنگره ی بین المللی آبیاری و زهکشی اسپانیا – گرانادا ۱۴۸
 5. آیین‌نامه ی اجرایی ماده ۱۳۴ قانون برنامه سوم توسعه ۱۴۹

بخش چهارم: چه کرده‌ایم؟چه بایدکرد؟ ۱۵۲

 1. تشکیل کمیته ی کشوری حفاظت از رودخانه ها، میراث طبیعی بی جان را نجات می دهد ۱۵۲
 2. بررسی تخلف سازمانهای مسئول حفاظت از رودخانه ها در مجلس ۱۵۴
 3. حفاظت از رودخانه های کشور متولی مشخصی ندارد
 4. طرح مجلس برای جلوگیری از آلودگی ۱۵۷
 5. نشست مشترک مدیران آب منطقه ای مازندران و گلستان با قضات به منظور بررسی راهکارهای حفاظت از انفال عمومی ۱۵۸
 6. ایران عضو دائم منابع زیست محیطی خزر شد ۱۵۸
 7. آموزش خانه به خانه‌‌ی مقابله با آلودگی آب، طرح اداره ی کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ۱۵۹
 8. دفتر بررسی آلودگی آب و خاک، گامی به جلو ۱۶۲
 9. الگوی ارزیابی زیست محیطی کارخانجات فولاد تدوین شد ۱۶۳
 10. پالایشگاه تهران بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال جریمه شد ۱۶۵
 11. اجرای مقاله ی جمع آوری فاضلاب روستاههای اطراف شهر تهران ۱۶۶
 12. عملیات اجرایی شش واحد تصفیه خانه ی فاضلاب تهران آغاز می شود ۱۶۶

نتیجه گیری ۱۶۸
فهرست منابع و مأخذ ۱۶۹


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

 • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.