پرسشنامه بحران ستیزی سازمان ها

پرسشنامه بحران ستیزی سازمان ها

دانلود پرسشنامه استاندارد بحران ستیزی سازمان ها

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه بحران ستیزی سازمانها از ۶۰ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان بحران ستیزی سازمانها بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای و از کاملا صدق می کند تا اصلا صدق نمی کند امتیازبندی شده است.
سازمانها را از جهت بحران پذیری و بحران ستیزی می توان در یک پیوستار قرار داد. در یک سوی این طیف سازمانهای بحران پذیر که آسیب پذیری بالایی در مقابل بحران دارن قرار می گیرند و در سوی دیگر آن سازمانهای بحران ستیز که آماده مقابله با بحرانها می باشند واقع می شوند. سازمانهای بحران پذیر آنهایی هستند که در برابر بحران حالت انفعال و تسلیم داشته و هیچگونه ساز و کاری برای مقابله با بحران و رویارویی فعال با آن را ندارند. در حالی که سازمانهای بحران ستیز اگر چه نمی توان گفت نسبت به بحران مصونیت کامل دارند ولی از تمام توان و ظرفیتهای خود برای احساس بروز بحران قبل از وقوع آن و مقابله موثر با آن بهره گرفته ولی می کوشند حتی المقدور از بروز بحرانها جلوگیری کرده و در صورت رخ دادن بحران آن را بطور درستی کنترل نمایند.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
روایی و پایایی این پرسشنامه ذکر شده است.

پایایی و روایی: دارد ( ایرانی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۱۲
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 12

فرمت فایل: WORD