پاورپوینت مروری جامع بر رفتار مصرف کننده

پاورپوینت مروری جامع بر رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

بخشی از فایل پاورپوینت
تعاریف و مفاهیم پایه
شرکت ها برای تدوین خط مشی ها به شناخت رفتار مصرف کننده نیاز دارند.
فعالیت هایی که مردم موقع به دست آوردن،مصرف و دور ریختن کالا ها و خدمات انجام می دهند.
والتون – فقط یک رییس وجود دارد و آن مشتری است.ما نماینده او هستیم تا برایش ارزش آفرینی کنیم.

در تعریف بازاریابی رفتار مصرف کننده نهفته است.
تنوع نیازها و خواسته ها با توجه به هرم مازلو.
رفتار مصرف کننده یک فرایند مداوم است.

دیدگاه مصرف کننده

قبل از خرید: فرایند تصمیم گیری و منابع اطلاعاتی.
هنگام خرید: تجربه خرید مسرت بخش یا تنش زا
پس از خرید: رضایت و عملکرد محصول و عواقب محیطی

دیدگاه شرکت
قبل از خرید: شکل گیری نگرش و تغییر آن.
حین خرید: عوامل موقعیتی مانند فشار زمان و تبلیغ نقطه فروش
پس از خرید: عوامل تعیین کننده رضایت مشتری و خرید مجدد – تبلیغ دهان به دهان

تعامل پویا و همه جانبه،افکار،احساس و رفتاربا عناصر شخصی و محیطی شرکت ها می توانند این فرایند را در چندین نقطه تحت تاثیر قرار دهند.
آن ها با ارتباطات جذاب احساسات را وبا طراحی محیط فروشگاهی مناسب عناصر محیطی را به گونه ای ارایه می دهند که رفتار مصرف کننده را تحت تاثیر قرار دهند.

در گذشته مطالعات رفتار مصرف کننده روی دلایل خرید منمرکز بود اما اخیرا روی دلایل خرید و چگونگی خرید متمرکز شده است.
دلیل دیگر مطالعه رفتار مصرف کننده آن است که همه ما مصرف کننده هستیم.
و در نهایت همه قدرت در بازار دست مصرف کننده است.

فهرست مطالب

تعاریف و مفاهیم پایه
دیدگاه مصرف کننده
دیدگاه شرکت
تاثیر بازاریابی بر مصرف کننده
بازاریابی و فرهنگ
نقش های مصرف
مصرف کننده جهانی
اخلاق در بازاریابی و سیاست های دولت
طرح ریزی بازاریابی و رفتار مصرف کننده
تحقیقات رفتار مصرف کننده
رشته های علمی کمک کننده
موضوعات روانشناختی در رفتار مصرف کننده
محرک
انگیزش
تئوری انگیزشی برانگیختن
سلسله مراتب محرک ها
سلسله مراتب نیازهای مازلو
مدل vals-میچل
نظریه هرزبرگ
نظریه انتظار ورم
لذت گرایی
درک انگیزش
تحقیقات در مورد انگیزش
اهداف،ریسک و نااطمینانی
دشواری های اهداف
سلسله مراتب اهداف
سلسله مراتب اهداف برای خرید خودرو دست دوم
سلسله مراتب اهداف خرید خودرو دست دوم(طرح عملی)
طرح خریدار بی تجربه
ریسک و نااطمینانی
انواع ریسک
تصمیم گیری های شهودی
ناراحتی های پس از خرید
عکس العمل مردم در برابر نارضایتی
اقدامات مشتریان ناراضی
عوامل موثر در شکایت
شخصیت و خودپنداری
شاخص برکز و مایر
سبک زندگی
خودپنداری
ویژگی های خود پنداری
عناصر خود پنداری
ادراک
نقشه ادراکی
فرایند ادراک
ادراک زیر آستانه
یادگیری
مواردی که یادگیری نیستند
رویکرد محرک-پاسخ
نظریه یادگیری کلاسیکی
نظم شرطی سازی
شرطی سازی عاملی
یادگیری شناختی
جنبه های یادگیری شناختی
عوامل میانجی در فرایند یادگیری شناختی
عناصر یادگیری شناختی
نیاز به دانش
دانش محصول
دانش برند
دانش خرید
دانش از نحوه استفاده از محصول
دانش از روش های ترغیب
دانش از خود
منابع دانش مصرف کننده
شکل گیری نگرش
ویژگی های نگرش
ابعاد نگرش
شکل گیری نگرش
اندازه گیری نگرش
نورومارکتینگ
مبانی نورومارکتینگ

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 156

فرمت فایل: پاورپوینت