حرکت ماورای برنامه‌ریزی سنتی – مقاله انگلیسی همراه با ترجمه

حرکت ماورای برنامه‌ریزی سنتی – مقاله انگلیسی همراه با ترجمه

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه

VISPOT Shop Floor System حرکت ماورای برنامه ریزی سنتی
چکیده مقاله
Visopt Shop Floor  یک سیستم زمان‌بندی برای حل مساتل برنامه‌ریزی پیچیده را ارائه می‌دهد، وجود برخی امکانات ویژه برنامه‌ریزی، این سیستم را از سیستم‌های برنامه‌ریزی متداول متمایز می‌کند. به ویژه که در طول زمان‌بندی برای رسیدن به هدف، فعالیتها، به صورت پویا برنامه‌ریزی می‌شوند. ما در این مقاله یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی و زمان بندی را به وسیله این سیستم را تشریح کرده و چگونگی دست یافتن به  این یکپارچگی را در سیستم برنامه‌ریزی کف کارگاهی ویسپوت را  شرح خواهیم داد

Visopt ShopFloor: Going Beyond
Traditional Scheduling
Roman Barták
Charles University, Faculty of Mathematics and Physics
Institute for Theoretical Computer Science
Malostranské nám. 2/25, 118 00 Praha 1, Czech Republic

Visopt ShopFloor is a generic scheduling system for solving complex

scheduling problems. It differentiates from traditional schedulers by offering
some planning capabilities. In particular, the activities to achieve the goal are
planned dynamically during scheduling. In the paper, we give a motivation for
the integration of planning and scheduling and we describe how such
integration is realised in the scheduling engine of the Visopt ShopFloor system

فهرست مطالب
چکیده ۱

 1. مقدمه: ۱
 2. مسئله. ۲
 3. ۱٫ منابع پیچیده(مرکب) ۳
 4. ۲ وابستگی منابع٫ ۵
 5. تکنولوژی.. ۹
 6. حل کننده ۱۰
 7. ۱٫ مدل محدودیت ها ۱۱

معرفی مجدد فضای سیستم. ۱۱
نتایج.. ۱۲
References. 15


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

 • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.