پاورپوینت برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

پاورپوینت برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

پاورپوینت برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

سیر تکامل برنامه ریزی
دوره فراصنعتی
(شروع از سالهای ۱۹۹۰)
مدیریت تحول استراتژیک دهه ۱۹۹۰

دوره بازار گرایی
برنامه ریزی استراتژیک یک کسب ) SBU ( دهه ۱۹۶۰
برنامه ریزی استراتژیک یک بنگاه اقتصادی دهه ۱۹۷۰
مدیریت استراتژیک دهه ۱۹۸۰

دوره محصول گرایی
(۱۹۵۰-۱۸۲۰)
بودجه ریزی دهه ۱۹۳۰
برنامه ریزی بلند مدت دهه ۱۹۵۰

دوره محصول گرایی، ویژگیها و گرایشهای آن

ویژگیها و مشخصات دوره:
– تاکید بر محصول بود.
– هرآنچه تولید می شد فروش می رفت.
– تاثیر عوامل بیرونی محدود بود.
– عمده توجهات به درون سازمان معطوف بود.
– تولیدکننده حرف اول را می زد.
– تولید بصورت انبوه بود.

گرایشها و روشهای متداول برنامه ریزی:
– گرایش به گذشته
– مدیریت فردی
– بودجه بندی
– برنامه ریزی سالیانه

دوره بازار گرایی ، ویژگیها و گرایشهای آن
ویژگیها و مشخصات دوره:
– محصولات متنوع و بازار رقابتی شد.
– تمرکز بر بازار مصرف بود.
– مشتری حرف اول را می زد.
– تاثیر عوامل بیرونی شدت گرفت، با این حال محیط ایستا بود.
– دید درون سازمانی بر برون سازمانی تحول یافت.
– مزیت رقابتی در قیمت ، کیفیت و کمیت بود.

گرایشها و روشهای متداول برنامه ریزی

– گرایش به حال و آینده ایستا و برنامه ریزی برای ترسیم آینده طبق روند گذشته شکل گرفت.
– برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
– برنامه ریزی بلند مدت غلطان، برنامه ریزی SBUها
– برنامه ریزی استراتژیک در سطح شرکت

دوره فرا صنعتی ،ویژگیها و گرایشهای آن

ویژگیها و مشخصات دوره:
– محیط پویا و پر تغییر شد ، تغییرات آنچنان شدت یافت که اعتبار توابع پیش بینی کننده از بین رفت .
– پیچیدگی بعنوان مسئله غالب مطرح شد.
– مسائل و موانع برونی، موانع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … شدت یافت.
– عمده توجهات به درون سازمان معطوف بود.
– بازارها بشدت رقابتی شد.
– تمرکز بر آگاهی ، دانش و اطلاعات معطوف شد.

گرایشها و روشهای متداول برنامه ریزی:

– برنامه ریزی مشارکتی و تعاملی
– مدیریت استراتژیک، بصیرت و تفکر استراتژیک
– مدیریت تغییر ، مدیریت دانش
– سازمان یادگیرنده/ سازمان استراتژیست

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
گرایشهای اصلی برنامه ریزی:
– گرایش ارتجاعی(گرایش به گذشته)
– گرایش غیر فعال(گرایش به حال)
– گرایش فعال(گرایش به آینده)
– گرایش تعاملی(گرایش به گذشته ، حال و آینده)


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.