پرسشنامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود پرسشنامه استاندارد در مورد مدل بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری هدف پرسشنامه درباره بررسی میزان بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه طراحی شده است .

پرسشنامه مذکور شامل دو بخش عمده می باشد:
الف) نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری داده ها و ضرورت همکاری پاسخ دهنده بیان شده است.
ب) سوالات (گویه ها) پرسشنامه: این بخش از پرسشنامه شامل دو قسمت می باشد: ۱- سوالات عمومی: این قسمت شامل  متغیر های جمعیت شناختی می باشد و ۲- سوالات تخصصی: این قسمت شامل ۲۱ سوال بسته پاسخ است.

روایی ابزار
اعتبار یا روایی با این مساله سروکار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم. برای تعیین روایی از روشهای مختلفی می توان استفاده کرد. در این تحقیق برای تعیین روایی از روایی محتوایی استفاده کرده ایم. برای تعیین روایی پرسشنامه میزان بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری  نظرات اصلاحی اساتید راهنما و مشاور اعمال شده است.

قابلیت پایایی ابزار
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد(منبع داخل فایل) . در این پژوهش برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. بدین منظور یک نمونه اولیه شامل ۳۰ پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری ۱۹Spss میزان ضریب پایایی برای مدیریت ارتباط با مشتری ۷۹/۰، شاخص های انسانی ۷۹/۰، فناوری اطلاعات و ارتباطات ۷۸/۰، توانمندی مدیریت سازمان  ۷۷/۰ ، و برای کل پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری   ۹۴/۰ بوده است که مبین سطح خیلی مطلوب پایایی این پرسشنامه می باشد.

هدف پرسشنامه: بررسی میزان بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه طراحی شده است .
روایی و پایایی: دارد
ابعاد (مولفه): دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 7000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD