پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش

پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش

عوامل موثر بر اشتراک دانش

معرفی پرسشنامه
پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش شامل ۳۹ گویه است که با داشتن ۳ مولفه عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل فنی ، عوامل دخیل در اشتراک دانش را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش بهلول روایی پرسشنامه به تایید سه تن از اساتید دانشگاه رسید . پایایی آن با آلفای کرونباخ ۸۶% بدست آمد.

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر اشتراک دانش: ۱- عوامل فردی (کسب شهرت، درک فواید متقابل، لذت بردن از کمک به دیگران، از دست دادن قدرت دانش، انگیزه های سازمانی ادراک شده) ۲- عوامل سازمانی یا جو سازمانی (مطلوبیت، نوآوری، وابستگی) ۳- عوامل فنی (ابزار و فناوری ها).
تعداد سوال: ۳۹
تعداد: عوامل: ۳
تعداد شاخص: ۹
روایی و پایایی: دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد (سوالات مربوط به هر مولفه مشخص شده است).
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD