دانلود گزارش کارآموزی بیمه

دانلود گزارش کارآموزی بیمه

کارآموزی در بیمه
فهرست مطالب
فصل اول آشنایی با مکان کارآموزی ۸
آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی ۹
اداره کل تامین اجتماعی استان ۱۲
تعهدات وحمایتهای شعبه ۱۳
تعهدات کوتاه مدت ۱۳
تعهدات بلند مدت ۱۴
چارت سازمانی شعبه و اهم وظایف هر واحد ۱۵
رئیس شعبه ۱۶
معاونت ۱۶
واحد درآمد ۱۶
مشاوره ۱۷
واحد امور بیمه شدگان ۱۷
واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی۱۷
واحد بازرسی ۱۷
واحد اجرائیات ۱۷
واحد حسابداری ۱۷
واحد امور اداری وخدمات ۱۸
فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموزی۱۹
بانک تعهدات قانونی ۲۰
بانک درآمد ۲۱
بانک کارگشایی ۲۲
حقوق ودستمزد ۲۳
محاسبه حقوق ومزایای کارکنان۲۴
محاسبه و واکاوی در مزایای کارکنان ۲۵
کمک هزینه مسکن کارکنان ۲۵
بهره وری ۲۶
کارانه ۳۰
کارانه موقت ۳۴
نیم عشر اجرایی ۳۶
کلیاتی از مزایا ۳۹
حق التضمین ۳۹
هزینه اولاد ۴۰
کمک هزینه عائله مند ۴۰
اضافه کار ۴۰
فوق العاده ایام تعطیل۴۰
حکم کارگزینی۴۱
کسورات حقوق ومزایا ۴۲
مالیات ۴۲
بیمه ۴۲
جریمه غیبت ۴۲
ثبت اسناد۴۵
فصل سوم:آزمون آموخته ها،پیشنهادات ونتایج ۴۶
چگونگی پرداختها توسط واحد حسابداری ۴۷
نرخ حق بیمه ۵۰
ملاک محاسبه حق بیمه ۵۰
محاسبه حق بیمه بیمه شدگان۵۱
تکالیف،حقوق وارتباط اداری کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی ۵۱
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پیمانکاران ۵۲
ارتباط اداری فیمابین کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی ۵۵

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 55

فرمت فایل: WORD