پرسشنامه انگیزش شغلی براساس تئوری انگیزش – بهداشت هرزبرگ

پرسشنامه انگیزش شغلی براساس تئوری انگیزش – بهداشت هرزبرگ

دانلود پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی براساس تئوری انگیزش – بهداشت هرزبرگ شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

معرفی پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس تئوری انگیزش– بهداشت هرزبرگ تهیه شده است. در این تئوری عوامل بهداشتی- محیطی که عوامل خارجی محسوب می گردند این عوامل در صورت فراهم نشدن موجب ناخشنودی و نارضایتی کارکنان می گردند که با ابعاد ویژگی های مدیران (ماهیت و میزان سرپرستی)، روابط متقابل همکاران و حقوق و دستمزد مشخص شده اند. و عوامل برانگیزانده یا انگیزشی که سبب خشنودی و رضایت کارکنان می گردند با ابعاد ماهیت کار و فرصت های رشد و ارتقاء(پیشرفت و توسعه شغلی ) قابل بررسی هستند.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است).اما نویسنده روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ مطلوب و بالای ۸۰ درصد ذکر کرده است. (توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد (خارجی)
نوع فایل: ورد آفیس word
مولفه: دارد(سوالات مربوط به هر مولفه مشخص است)
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.