مقیاس تجارب معنوی روزانه

مقیاس تجارب معنوی روزانه

تجارب معنوی روزانه

معرفی پرسشنامه
مقیاس تجارب و معنوی روزانه DSES توسط اندروود و ترسی ۲۰۰۲ تهیه شده و برای سنجش ادراک فرد از یک نیروی برتر دز زندگی روزمره و ادراک او از تعاملش این وجود مافوق جهان مادی به کار می رود. در تحلیلی این مقیاس را شامل زیر مقیاس های ذیل می دانند:احساس حضور خداوند ارتباط با خدا و احساس مسئولیت در قبال دیگران.اما آنچه رایج است این مقیاس تک عاملی بوده و تنها سوال ۱۶ جداگانه تحلیل می شود.

تجربه درونی احساسات و آگاهی معنوی یک قسمت حقیقی از زندگی معنوی و مذهبی هرکسی در بین افراد مختلف است .تجارب این جهانی تعالی یا احساس الهی معنویت می توانند نقش برجسته ای در سلامت و پایداری روان شناختی داشته باشند.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش تقوی  (۱۳۸۹) ذکر شده است.

هدف: ارزیابی میزان تجارب معنوی افراد از ابعاد مختلف (احساس حضور خداوند، ارتباط با خداوند، احساس مسئولیت در قبال دیگران)
تعداد سوال: ۱۵
تعداد خرده مقیاس: ۳
روایی و پایایی: دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه : تک مولفه ای است
مقاله بیس: دارد (یک مقاله فارسی )
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۸
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD