فرم بازبینی شده پرسشنامه تجربه روابط نزدیک (ECR-R)

فرم بازبینی شده پرسشنامه تجربه روابط نزدیک (ECR-R)

فرم بازبینی شده پرسشنامه تجربه روابط نزدیک (ECR-R)

معرفی پرسشنامه
پرسشنامه تجربه در روابط نزدیک یک ابزار ۳۶ گزاره ای خودسنجی است که شامل دو خرده مقیاس همنوا با نظریه دلبستگی می باشد. اجتنابی و اضطرابی .مقیاس اجتناب میزان پذیرش صمیمیت و نزدیکی را اندازه می گیرد. مقیاس اضطرابی نگرانی درباره طرد شدن و رها شدن را اندازه گیری می کند. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۷ درجه ای است و از کاملا موافق تا کاملا مخالف درجه بندی شده است. این پرسشنامه در سال ۱۹۹۸ توسط برنن، کلارک و شیور طراحی شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

در مطالعه برنان و همکاران و پژوهش صیدی و همکاران (۱۳۹۲) آلفای کرونباخ برای مقیاس اجتنابی و مقیاس اضطرابی مطلوب گزارش شد. همچنین در مطالعه گودبات و همکاران و آلونسو آربیلو و همکاران ساختار عاملی پرسشنامه (روایی) مورد تایید قرار گرفت.

روایی و پایایی : دارد (ایرانی و خارجی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مقاله بیس : دارد (دو مقاله فارسی )
مولفه: دارد (سوالات مرتبط مشخص شده است)
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: ۹
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: WORD