تجربیات مشاور مدرسه استثنائی

تجربیات مشاور مدرسه استثنائی

مقدمه تجربیات مشاور مدرسه استثنائی
اینجانب مشاور مدرسه استثنائی میباشم و هدف از این تحقیق بیان تجربیات خودم در زمینه مشاوره در مدرسه استثنائی می باشد . ابتدا مقدمه ای در این زمینه بیان می نمایم :

مشاوره و کودکان استثنایی

هر فردی در هر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی فارغ از سن، جنس و …. در زندگی با مشکلاتی روبرو می شود که حل یا کاهش تأثیرگذاری آن مشکلات بر زندگی ، نیاز به تصمیم گیری مناسب با توجه به راه حل ها و منابع موجود دارد. کودکان و دانش آموزان استثنایی و والدین آنها نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

مشاوره با کودکان استثنایی و والدین آنان، حساسیت های بیشتری را طلب می کند، چراکه این دانش آموزان بدلیل محدودیت هایی که دارند به کمک بیشتری نیاز دارند تا بتوانند ارتباط مناسبی برقرار نمایند و والدین آنها در سطح واقع بینانه ای در مورد فرزند خود و امکانات موجود عمل کنند.

مشاوره و کودکان استثنایی

تعریف

مشاوره، رابطه ای است منحصر بفرد که در آن به مراجع فرصت یادگرفتن ، احساس کردن، فکر کردن ، تجربه کردن وتغییر دادن به شیوه ای متناسب خود داده می شود.

یک مشاور به فرد دارای مشکل کمک می کند تا ضمن شناخت مسایل و مشکلات خود، راه حل های اجتماعی مشکل را ارائه دهد و سرانجام به حل آن بپردازد.
مشاور از طریق شناخت و درک عمیق ویژگی های شخصیتی مراجع، وی را در سازگاری موثرتر با خود و محیط اطرافش یاری می دهد و به تشخیص مشکلاتی می پردازد که بر سر راه رشد وجود دارد تا از این طریق ، ظرفیت های خویش را شناخته و به رشد و شکوفایی برساند.

اهداف مشاوره در مدارس استثنایی

اهداف مشاوره در مدارس استثنایی

فهرست مطالب
مقدمه : 9
مشاوره و کودکان استثنایی 9
تعریف : 9
اهداف مشاوره در مدارس استثنایی: 10
رویکرد ارایه خدمات: 10
سطوح ارایه خدمات(مخاطبان) 11
والدین: 11
دانش آموزان: 11
معلمان وکارکنان مدارس: 12
تعریف دانش آموز استثنائی 13
آموزش ویژه 13
وظایف اینجانب به عنوان مشاور مدرسه استثنائی : 14
نکات کلیدی : 15
طبقه بندی کودکان استثنایی از لحاظ آموزشی 15
شرح وظایف بنده به عنوان مشاور مدرسه استثنائی 17
جلسات مشاوره و راهنمایی فردی برای دانش آموزان به ویژه دانش آموزان کم بینا 17
جلسات مشاوره فردی با والدین دانش آموزان 17
ارجاع اولیا و یا دانش آموزان تشخیص داده شده به متخصصان در مراکز روان شناسی و روان پزشکی 17
شرکت در جلسات مشاوره و گردهمایی های مشاوران 17
فعالیت های مددکاری شامل کمک مالی و ارایه پیشنهاد و هماهنگی های لازم در این زمینه 17

مشاهده بالینی در حیاط مدرسه

مشاهده بالینی مراجعین در جلسات بالینی و ثبت اطلاعات لازمه 17
حضور در کلاس ها و مشاهده بالینی در کلاس 17
گفتگو با معلمان و حضور در کلاس ها به منظور در جریان امور قرار گرفتن مشاور در ارتباط معلمین و دانش آموزان 17
دریافت گزارش معلمان راجع به دانش آموزان و تغییرات صورت گرفته در طول سال تحصیلی 17
اجرای آزمون اختلالات رفتاری دانش آموزان به منظور مقایسه در نیمه آخر سال تحصیلی و بررسی تاثیر فعالیت های صورت گرفته در طول سال 18
جلسات آموزش خانواده به صورت ماهانه 18
جلسات گروهی برای والدین با موضوعات مربوطه 18
اجرای جلسه برای والدین با موضوع پرخاشگری و لجبازی که جز مشکلات شایع کودکان استثنایی گزارش می شود 18
تهیه پوسترهای پیام مشاوره با صورت دو هفته ای 18
همکاری و مشاوره با کادر دفتری در باب موضوعات مرتبط 18
به روز رسانی وبلاگ مشاوره مدرسه 18
ایجاد فضای مفرح در حیاط مدرسه برای دانش اموزان و همراهی با دانش آموزان در بازی ها 18
مشاوره فردی با معلمان در باب مشکلات شخصی و خانوادگی و نیز مسایل مربوط در مدرسه 18
حضور در جلسات توانبخشی با حضور کاردرمانگر و گفتاردرمانگر و مسئول بهداشت مدرسه 18

جلسات مشاوره خانوادگی با حضور معلم

تجارب و تبیین و روش درمان : 19
تجربه شماره 1 : جلسات مشاوره فردی با والدین دانش آموزان 19
آموزش چگونگی مواجه با مشکلات شایع رفتاری به والدین/ پرخاشگری. لجبازی 19
تجربه 2 : گذاشتن یک صندوق ارتباط با مشاور در مدرسه : 20
تجربه 3 : تابلو اعلانات مدرسه 20
تجربه 4 : اشنا سازی دانش آموزان استثنائی با مشاغل که می توانند انجام دهند : 20
تبیین تجارب : 24
مشکلات دانش اموزان کم شنوا : 24
نقش خانواده در سلامت روانی کودکان استثنائی 27
مهارت های رشدی کودکان کم توان ذهنی 30
درک شنیداری 30
فعالیت های موثر: 31
تداعی شنیداری 32
فعالیت های موثر: 32
حافظه شنیداری 33
فعالیت های موثر: 34
تکمیل دستوری 35
فعالیت های موثر: 35
تکمیل شنیداری 36
فعالیت های موثر: 36
درک بصری 37
فعالیت های موثر: 37
جور کردن نقاط با اعداد: 38
تداعی بصری 39
فعالیت های موثر: 39
حافظه بصری 40
فعالیت های موثر: 40
تداعی بصری 41
فعالیت های موثر: 41

ضرورت فعالیت های مشاوره ای در مدارس استثنائی

مشاور در امر آموزش و پرورش دو نقش ایفا می کند: 42
نقش مشاور در امور تحصیلی: 43
عمده ترین اهداف هدایت تحصیلی توسط مشاوران: 44
عناصر برنامه مشاوره مدرسه 45
الف) پیشگیری 45
ب) مداخله 46
شیوه های مدیریت رفتار دانش آموز بیش فعال 47
نشانه های رفتار : 47
آثار و پیامدهای رفتار: 48
رفتارهای عملی 48
اشتباه های متداول در برخورد با دانش آموز بیش فعال 50
پیشنهادات و راهکارها : 51
پیشنهاد هایی برای بهتر پذیرفتن کودکان استثنایی 51
1) اتخاذ نگرش مثبت: 51
2) پذیرش و تشکیل گروه: 54
3) پذیرش در اول سال تحصیلی: 55
4) معرفی به صورت مصاحبه متقابل و دو به دو: 56
5) استفاده از زبان تصویری: 56
موقعیت هایی که ارتباط را مساعد می کنند 57
کار در گروههای کوچک 57
کمک به یکدیگر 58
تمرین ایجاد ارتباط: 58
تبدیل رابطه ی قدرت به رابطه ی خود مختاری: 61
ایجاد انگیزش 63
انگیزش خود معلم: 63
اعتقاد به تربیت پذیر بودن کودکان: 64
تشریح هدف ها و توجیه فایده ی آنها: 64
فعال کردن دانش آموزان: 64
ایجاد شرایط موفقیت: 65
ارزشیابی تکوینی: 65
نتیجه گیری 67
منابع و مآخذ: 69

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 69

فرمت فایل: ورد آفیس WORD