مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل هتل

مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل هتل

مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل هتل

مقدمه
قبل از شروع به بحث در مورد مباحث مربوط به مهندسی نرم افزار خوب است که یک سری تعریف از مفاهیم کلیدی در این درس ارائه کنیم.
نرم افزار چیست؟
نرم افزار

 1. دستورالعملهایی (برنامه کامپیوتری) است که زمانی که اجرا میشود خصیصه ها، کارکردها و کارآیی مطلوب و خواسته شده ازخودش را به شکل مطلوب در اختیار ما قرار میدهد.
 2. ساختمان دادهای است که برنامه ها را قادر به دستکاری و اداره اطلاعات به اندازه کافی و مورد نیاز میسازد.
 3. مستندی است که توضیحی در مورد کارکرد و نحوه استفاده از برنامه ها به ما میدهد.

مهندس نرم افزار: شخصی است که نرم افزاری را تولید و پشتیبانی میکند تا کاربران آن به صورت مجازی توان استفاده از آن چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم داشته باشند.
مهندسی نرم افزار: به مجموعه روشها، فنآوریها و ابزارهایی که در فرآیندهای سازگار پذیر و چابک برای رسیدن به محصولی با کیفیت بالا در تولید نرمافزار استفاده میشوند و مبتنی بر اصول مهندسی میباشند اطلاق م یشود.

نکته ۱: تفاوت مهندسی نرم افزار با برنامه نویسی در این است که برنامه نویسی بخشی از فرآیند مهندسی نرم افزار میباشد. ( هم ارز نیستند)

چکیده
در این پروژه (تمرین) برای بدست آوردن نیازهای سیستم نرم افزاری ابتدا با استفاده از مصاحبه با کاربران به تحلیل و بررسی مشکلات و نیازمندی های سیستم جاری پرداخته شده و نیازمندیها مشخص شده است . سپس با توجه به نیازمندی ها، سیتم جدید تعریف شده است.
برای تحلیل سیستم کاریابی از نرم افزار Rational Rose استفاده شده است که در نرم افزار از نمودارهای  UseCase Diagram , Class Diagram , Sequence Diagram , Collaboration     Sequnce Diagram , Diagram  برای تحلیل استفاده شده است.
هدف اصلی این تمرین ارائه یک نمونه کار واقعی و مراحل چگونگی انجام این کار می باشد.

تا چند سال پیش همه ی رشته ها برای خود زبان مشترک داشتند، مثلا ریاضیدانان از زبان ریاضی و مهندسین الکترونیک از پا به عرصه ی وجود گذاشت و UML زبان مداری استفاده می کردند ولی مهندسین نرم افزار زبان واحدی نداشتند ، تا اینکه باعث شد که مهندسین نرم افزار بتوانند مفاهیم مورد نیاز خود را براحتی با همدیگر در میان بگذارند و کارهایشان را مدل کنند.

پیشینه مهندسی نرم افزار
اصطلاح مهندسی نرم‌افزار پس از سال ۱۹۶۸ میلادی شناخته شد. این اصطلاح طی نشست «مهندسی نرم‌افزار ناتو ۱۹۶۸» (که در گارمیش-پارتنکیرشن، آلمان برگزار شد) توسط ریاست نشست فریدریش ال باوئر معرفی شد و از آن پس به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت.

اصطلاح مهندسی‌ نرم‌افزار عموماً به معانی مختلفی به‌ کار می‌رود:
به‌عنوان یک اصطلاح غیر رسمی امروزی برای محدوده وسیع فعالیت‌هایی که پیش از این برنامه‌نویسی و تحلیل سامانه‌ها نامیده می‌شد.
به‌عنوان یک اصطلاح جامع برای تمامی جنبه‌های عملی برنامه‌نویسی رایانه، در مقابل تئوری برنامه‌نویسی رایانه، که علوم رایانه نامیده می‌شود.
به‌عنوان اصطلاح مجسم‌کننده طرفداری از یک رویکرد خاص نسبت به برنامه‌نویسی رایانه که اصرار می‌کند، مهندسی نرم‌افزار، به‌جای آنکه هنر یا مهارت باشد، باید به‌عنوان یک رشته عملی مهندسی تلقی شود و از جمع‌کردن و تدوین روش‌های عملی توصیه‌شده به شکل متدولوژی‌های مهندسی نرم‌افزار طرفداری می‌کند.

مهندسی نرم‌افزار عبارتست از:

 1. کاربرد یک رویکرد سامانه‌شناسی، انتظام‌یافته، قابل سنجش نسبت به توسعه، عملکرد و نگهداری نرم‌افزار، که کاربرد مهندسی در نرم‌افزار است.
 2. مطالعه روش‌های موجود در استاندارد  IEEE

نرم افزارهای طراحی دایاگرام و UML :

 1. نرم افزار Microsoft Office Visio
 2. نرم افزار Rational Rose

فهرست مطالب
مقدمه
چکیده
پیشینه مهندسی نرم افزار
نیاز به مهندسی نرم افزار
نرم افزار چیست؟
تاریخچه هتل
هتل داری الکترونیک
هتل داری هوشمند
مزایای استفاده از هوشمندسازی بطور عام:
امکانات سیستم هتل داری هوشمند
سیستم نرم افزاری هتلداری
قفلهای الکترونیکی درب
قفلهای الکترونیکی اثرانگشتی اتاق های اداری هتل ویژه کارکنان
کنترل سیستم روشنایی اتاق با کارت
نرم افزار ویژه استخر و بوفه و قفلهای الکترونیکی کمد
سیستم کنترل آسانسور
سیستم کنترل پارکینگ
امکانات مالی اتوماسیون هتل داری
سیستم حسابداری هتل
سیستم رستوران و کافی­شاپ هتل
سیستم انبار و اموال هتل
سیستم مدیریت هتل
امکانات اتوماسیون هتل داری
مزایای رزرو اینترنتی هتل ها
تحلیل نیازها وامکان سنجی:
شناسایی سیستم موجود :
نیازهای جدید سیستم :
تفاوت سیستم دستی و سیستم مکانیزه هتل
دیاگرام خدمات سیستم مکانیزه هتل داری
چارت سازمانی هتل
دیاگرام مراحل ایجاد سیستم هتل داری
وظایف موجودیت های سیستم هتل
مسافر
آشپزخانه
مدیریت هتل :
صندوق دار :
گارسون :
حسابدار :
انباردار :
پذیرش کننده :
نمودار های جریان داده
g
موجودیت ها
روابط بین موجودیت ها
۱- مسافر با صندوق دار
۲- مسافر با مدیریت
۳- مسافر با گارسون
۴- مسافر با پذیرش کننده
۵- مسافر با خدمه هتل
۶- آشپزخانه با گارسون
۷- آشپزخانه با انباردار
۸- آشپزخانه با مدیر هتل
۹- گارسون با صندوق دار
۱۰- گارسون با مدیر هتل
۱۱- گارسون با انباردار
۱۲- گارسون با حسابدار
۱۳- صندوق دار با حسابدار
۱۴- صندوق دار با مدیر هتل
۱۵- حسابدار با انباردار
۱۶- حسابدار با مدیر هتل
۱۷- انباردار با مدیر هتل
برای چه نمودار ERD رسم می کنیم؟
نمودار ERD مسافر در سیستم هتل
نمودار ERD پذیرش کننده در سیستم هتل
نمودار ERD آشپزخانه در سیستم هتل
نمودار ERD گارسون در سیستم هتل
نمودار ERD صندوق دار در سیستم هتل
نمودار ERD حسابدار در سیستم هتل
سناریوی موجودیت ها
۱- سناریوی رزرو اتاق هتل
۲- سناریوی درخواست لیست غذا و قیمت ها توسط مسافر در رستوران هتل
۳- سناریوی درخواست کالا از انبار توسط آشپزخانه
۴- سناریوی دریافت فیش غذا مسافر
۵- سناریوی دادن غذا به مسافر توسط گارسون
۶- سناریوی دریافت فیش سفارش مسافر از صندوق دار
۷- سناریوی ارائه گزارش مالی به مدیریت
۸- سناریوی درخواست فاکتور خرید از مسئول خرید
۹- سناریوی دریافت کالا از مسئول خرید توسط انباردار
جدول تصمیم گیری مسافر
نمودار گانت
نمایش و زمانبندی طرح پروژه
نمودار گانت
هزینه پروژه
نمودار هزینه پروژه
دیکشنری ساختار داده مشتری
دیکشنری ساختار داده آشپز
دیکشنری ساختار داده پذیرش کننده
دیکشنری ساختار داده گارسون
دیکشنری ساختار داده صندوق دار
دیکشنری ساختار داده حسابدار
دیکشنری ساختار داده انباردار
دیکشنری ساختار داده مدیر هتل
نمودار انتقال گذر حالت ۱
نمودار انتقال گذر حالت ۲
نمودار انتقال گذر حالت ۳
نمودار انتقال گذر حالت ۴
نمودار انتقال گذر حالت ۵
نمودار مسیر بحرانی
روش محاسبه مسیر بحرانی
زبان مدلسازی یکنواخت یا UML چیست؟
نمودارهای UML :
نمودار کلاس (Class Diagram):
نمودار اشیاء (Object Diagram):
نمودار موردکاربرد (Usercase Diagram):
نمودارهای تعامل (Interaction Diagram):
نمودارحالت (Statechart Diagram):
نمودار فعالیت (Activity Diagram):
نمودار اجزاء(Component Diagram):
نمودار UseCase1
نمودار UseCase2
نمودار Sequence Diagram رزرو هتل
نمودار Collaboration Diagram رزرو هتل
نمودار Sequence Diagram درخواست گزارشات مالی مدیریت
نمودار Collaboration Diagram درخواست گزارشات مالی مدیریت


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

 • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.