تجربیات تدریس دبیر عربی دبیرستان

تجربیات تدریس دبیر عربی دبیرستان

تجربیات تدریس دبیر عربی دبیرستان

مقدمه :
اینجانب سالهاست به تدریس درس عربی در مقطع دبیرستان مشغول هستم . در این همیشه سعی کرده ام به بهترین نحو ممکن عربی را به دانش آموزان آموزش دهم .
در این مدت تجارب زیادی از نحوه یادگیری و یاددهی به دانش آموزان بدست آورده ام . به عقیده بنده قرار دادن تجارب خود در اختیار دیگران و همچنین استفاده از تجارب دیگران با عث پیشرفت زیادی در امر بهتر یاد دادن به دانش آموزان می شود .

بنابراین هدف از نوشتن این تحقیق بیان این تجربیات و در اختیار قرار دادن این تجربیات در اختیار سایر همکاران برای تسریع فرایند یاددهی به دانش آموزان می باشد . امید است با این کار قدمی در راستای آموزش بهتر دانش آموزان در یادگیری درس عربی برداشته باشم .

نکات کلیدی : تجارب تدریس درس عربی – تبیین تجربیات – ارائه راهکارها و پیشنهادات

فهرست مطالب

مقدمه : ۷
نکات کلیدی : ۷
شرح وظایف بنده به عنوان دبیر عربی دبیرستان ۸
تجربیات تدریس عربی دبیرستان: ۱۱
تجربه ۱ : استفاده از روش کنفرانس در تدریس عربی ۱۱
تو ضیح و تبیین تجربه استفاده از روش کنفرانس در تدریس عربی : ۱۱
تجربه ۲ : استفاده از روش بازگویی در تدریس عربی ۱۲
تبیین و توضیح استفاده از روش بازگویی در تدریس درس عربی : ۱۲
تجربه ۳ : استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدریس درس عربی : ۱۲
تبیین تجربه استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدریس در س عربی : ۱۲
تجربه ۴ : توجه و بررسی نقاط ضعف دانش اموزان در یادگیری درس عربی ۱۳
تبیین تجربه توجه به نقاط ضعف دانش آموزان : ۱۳
تجربه ۵: نزدیکی به دانش آموزان در تدریس عربی : ۱۳
تبیین و توضیح تجربیات بنده در طی سال های تدریس عربی : ۱۴
الف :در فرآیند تدریس بنده در درس عربی همیشه اصول زیر را رعایت می کردم : ۱۴
در فرآیند تدریس عربی معلمان به ۴ دسته تقسیم می شوند: ۱۴
ب: روش های پیشنهادی برای فعال کردن تدریس نوین ویاد دهی درس عربی حاصل از تجربیات تدریس ۱۵
۱: روش قرائت متون عربی دروس : ۱۵
۲: روش مکالمه : ۱۶
۳: بررسی ترجمه ی متون درسی: ۱۶
۴: روش تدریس قـــواعد : ۱۷
پیشنهادات بنده برای تدریس قواعد عربی : ۱۷
۵:روش حل تمرین : ۱۸
ج:سایر الگوهای فعال تدریس که در کلاس ها بکار می بردم ۱۸
۱:الگوی تدریس اعضای تیم در تدریس عربی ۱۸
۲:نقش معلم قبل از اجرای الگو در تدریس عربی: ۱۸
۳:ویژگی های متن درس در تدریس عربی: ۱۸
نقش معلم در تدریس زبان عربی : ۱۹
واما نکاتی دیگر مطرح است که باید مورد توجه قرار بگیرد : ۲۰
۱- انتخاب و بکارگیری روش های تدریس مناسب : ۲۰
معایب و نقدهایی که به کتاب های عربی دبیرستان از نظر بنده وارد می باشد : ۲۰
معایب کلی کتب عربی با ارائه پیشنهادها وروش تدریس هر مورد : ۲۱
موانع یادگیری زبان عربی حاصل تجربیات تدریس ۲۳
بدین منظور این موانع در چند مقوله زیر مورد بحث قرار می‌گیرند ۲۴
مشکلات مربوط به تدریس زبان عربی ۳۳
پیشنهادات روش های تدریس عربی ۳۶
شیوه های ایجاد علاقه در دانش آموزان نسبت به درس عربی حاصل تجربیات تدریس : ۳۷
پیشنهادات و راهکارها برای کلاس درس عربی ۴۱
پیشنهادات به معلمان برای تدریس بهتر درس عربی حاصل تجربیات بنده ۴۴
نتیجه گیری : ۵۰
منابع و مآخذ: ۵۱
کتب: ۵۱

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 51

فرمت فایل: WORD