مقاله تربیت

مقاله تربیت

تربیت

مقدمه مقاله
تربیت : انسان موجودی متعهد و مسئول است واین مسئولیت او بخاطر بکار گیری عقل است و برای انسان ضروری است که مسئولیت های خود را بشناسد و آنها را به مرحله اجرا و عمل برساند.از جمله مسئولیت هایی که اسلام به آن تأکید دارد مسئولیت پدر و مادر است. در اسلام پدر دارای مقام ارجمند و چهره ای برجسته و مورد احترام است و شأن پدر پس از شأن خدا ذکر شده است. احترامی که برای پدر ذکر شده بخاطر لیاقت او و انجام وظیفه پدری می باشد. پدر در رابطه با فرزند از طریق وراثت و محیط اثر می گذارد و بخاطر اینکه از این دو کانال اثر گذار می باشد باید مراقب رفتار و اعمال خود باشد.

به امید روزی که تمام پدران جامعه اسلامی ، رعایت مواردی را که قبل از انعقاد نطفه ، زمان جنینی و…می باشد را رعایت کرده تا نسلی سالم را تحویل جامعه دهند.

معنای تربیت

برای واژه تربیت معانی گوناگونی در فرهنگ لغات ذکر شده است که به چند مورد آن اشاره می کنیم:

معنای تربیت

تربیت: پروردن، پروراندن ، آداب و اخلاق را به کسی آموختن ، پرورش
تربیت: پروراندن ، پرورش دادن ، ادب و اخلاق را به کسی آموختن و یاد دادن
تربیت: تهذیب ،ادب آنچه که در همه لغت نامه ها و فرهنگ های لغت در معنای تربیت ذکر شده است ، همان پرورانیدن و ادب و اخلاق را به کسی یاد دادن می باشد.

هدف تربیت

هدف تربیت

هدف از تربیت ،همان پاک تربیت کردن فرزند است. یعنی کودک را بگونه ای تربیت کنیم تا بتواند به راه صحیح قدم گذاشته و باعث شود برای پدر و مادرش در دنیا و آخرت مفید باشد. اگر فرزند را صحیح تربیت کنیم، برای پدر و مادر نوعی باقیات الصالحات است و چراغ این باقیات هرگز خاموش نمی شود.

اهمیت فرزند برای خانواده

وجود فرزند برای خانواده نعمتی است که زن و مرد را به هم نزدیک کرده ،کانون گرم خانوادگی را با نشاط و شاد می کند. اختلافات و نابسامانی های خانوادگی را از بین برده و روزهای بلند والدین را به روزهای کوتاه تبدیل می کند.

اهمیت فرزند در خانواده

وجود فرزند سبب تعادل خانواده می شود. البته این تعادل زمانی محسوس می شود که تعداد فرزندان از یک و دو متجاوز نباشد . وجود فرزند ضامن تلاش والدین و مایهء امید و دلگرمی و شور و نشاط آنهاست. اگر فرزند نباشد ، زن و شوهر به چه امیدی تلاش کنند؟ میزان کوشش زن و شوهر ، وقتی فرزندی نداشته باشند به حدی است که تنها خود را شاداب نگه دارند آن هم با حالتی یأس آمیز. هنگامی که فرزند تلاش پدر و مادر را استفاده می کند ، برای والدین اجر و پاداش به حساب می آید.

فهرست مطالب
مقدمه ۴
بخش اول:تربیت۴
فصل اول : معنای تربیت ۴
فصل دوم :هدف تربیت ۴
فصل سوم : اهمیت فرزند برای خانواده ۵
فصل چهارم : چرا در امر تربیت به خانواده توجه شده است ؟ ۵
بخش دوم : اقسام تربیت ۵
بخش سوم : عوامل مؤثر در تربیت ۷
بخش چهارم : مراحل تربیت ۱۰
بخش پنجم : شأن و مقام پدر ۱۰
بخش ششم : رابطه پدر با فرزند ۱۲
بخش هفتم : تصور کودک از پدر ۱۳
بخش هشتم : مسئولیت تربیت ۱۴
فصل دوم : تکلیف و مسئولیت والدین ۱۴
فصل چهارم : مسئولیت پدر خانواده ۱۶
فصل پنجم : وظایف اساسی پدر ۱۶
بخش نهم: حقوق کودک ۱۷
فصل سوم: حقوق فرزندان ۱۸
بخش دهم : نقش پدر در رابطه با فرزند ۱۹
فصل سوم : نقش اجتماعی و اخلاقی پدر ۲۱
فصل چهارم: نقش سیاسی پدر ۲۱
فصل پنجم: نقش اقتصادی پدر ۲۲
بخش یازدهم: برخوردهای پدر با کودک ۲۳
فصل دوم: پدر، تشویق و تأیید کودک ۲۴
فصل سوم : پدر و بازی کودک ۲۴
بخش دوازدهم: روش های عملی در تربیت ۲۸
فهرست منابع ۳۱

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 30

فرمت فایل: WORD