پرسشنامه استاندارد ترویج نوآوری 4 سوالی

پرسشنامه استاندارد ترویج نوآوری 4 سوالی

پرسشنامه استاندارد ترویج نوآوری قلی زاده شامل 4 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری میباشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
اشتراک دانش : بطور خاص تر، رفتار کاری نوآورانه شامل مجموعه ای از رفتار است. (Janssen, 2000; jeroen de Jong & Hartog, 2010; Scott & Bruce, 1994). یعنی جستجوی فرصت و تولید ایده شامل جستجو و تشخیص فرصت ها برای نوآوری و تولید ایده ها و راه حل ها برای استفاده ار فرصت ها،. همچنین دفاع کردن از ایده های تولید شده به ترویج ایده های تولید شده با هدف یافتن پشتیبانی و ساختن همکاری و اتحاد اشاره دارد. ( قلی زاده، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
رفتار نوآورانه کارکنان در این تحقیق، ترویج ایده های جدید در گروه یا سازمان می باشد. ترویج ایده به تلاش های فردی برای بدست آوردن حمایت و پشتیبانی و تعهد دیگران در اجرای یک ایده جدید اشاره می کند. و پرسشنامه از تحقیقات (Janssen, 2000; jeroen de Jong & Hartog, 2010) استخراج شده است.

پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ و………

روایی
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). و………

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
فایل PDF: دارد
تعداد سوال: 4 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
تعداد صفحات:۴
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD