پاورپوینت بهداشت روانی

پاورپوینت بهداشت روانی

پاورپوینت تعریف بهداشت روانی از نظر سازمان بهداشت جهانی بعد مثبت بهداشت روانی . که سازمان بهداشت جهانی نیز روی آن تکیه دارد. در تعریف سلامتی لحاظ شده سلامتی یک حالت رفاه جسمی روانی اجتماعی.

پاورپوینت آماده بهداشت روانی

رشته روان شناسی (۳ واحد)
هدف کلی درس
آشنایی خواننده با سطوح مختلف بهداشت روانی، ارتقا و موانع آن در سنین مختلف.

فصل اول
بهداشت روانی و سطوح پیشگیری
معادل بهداشت روانی.
روان پزشکی پیشگیر Preventive Psychiatry

تعاریف مختلف بهداشت روانی
تعاریف متعددی ارائه شده است که به تعریف واژه نامه جامع روان پزشکی و روان شناسی اشاره می شود.

تعریف واژه نامه از روان پزشکی پیشگیری
تکنیک های پیشگیری کننده به منظور ارتقای رشد و نمو هیجانی سالم و به ویژه بهداشت روانی

تعریف فرد بهنجار
کسی که به توقعات و انتظارات اجتماعی پاسخ داده و رفتاری نزدیک به رفتار اکثر مردم جامعه دارد.

بهداشت از نظر سازمان بهداشت جهانی

بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی، روانی و جسمی.

سلامت فکر و روان از نظر سازمان بهداشت جهانی
قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی . و حل تضاد ها و تمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب.

تعریف بهداشت روانی از نظر سازمان بهداشت جهانی

بهداشت روانی حالتی است که از نظر جسمی، روانی و عاطفی،. در حدی باشد که با بهداشت روانی دیگران انطباق داشته و مطلوب ترین رشد را برای فرد فراهم آورد.

پاورپوینت بهداشت روانی

هدف بهداشت روانی

ایجاد سلامت روان به وسیله پیشگیری از ابتلا به بیماری های روانی،. کنترل عوامل مؤثر در بروز بیماری های روانی و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است.

تعریف پیشگیری
کلیه تدابیر و فعالیت هایی که از پیدایش و افزایش بیماری های روانی در جامعه جلوگیری می کند.

سطوح پیشگیری
پیشگیری اولیه
پیشگیری ثانوی
پیشگیری ثالث

تعاریف سطوح پیشگیری

اولیه: جلوگیری از پیدایش بیماری
ثانوی: مداخله زود هنگام در شناخت و درمان سریع نشانگان یک بیماری یا اختلال.
ثالث: کاستن از گسترش عوارض جانبی بیماری یا اختلال

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 330

فرمت فایل: پاورپوینت