مقاله خودشکوفایی

مقاله خودشکوفایی

خود شکوفایی
مفهوم خود شکوفایی (‏Self – Actulization‏) اصولا در نظریات مربوط به مکتب انسان گرایی مطرح ‏شد. کارل راجرز و آبراهام مازلو از چهرههای معروف نظریات انسان گرایی این مفهوم را برای توصیف ‏افرادی بکار بردند که ویژگیهایی متفاوت از بقیه دارند.‏

به کودکانتان شهامت “” نه “” گفتن را بیاموزانید ‏
مفهوم خود شکوفایی (‏Self – Actulization‏) اصولا در نظریات مربوط به مکتب انسان گرایی مطرح ‏شد. کارل راجرز و آبراهام مازلو از چهرههای معروف نظریات انسان گرایی این مفهوم را برای توصیف ‏افرادی بکار بردند که ویژگیهایی متفاوت از بقیه دارند. ویزگیهایی که این دو انسان گرا برای افراد خود ‏شکوفا عنوان میکنند، در بسیاری جهات همپوشی دارند.چه چیزی باعث میشود یک فرد به خود شکوفایی ‏برسد؟ چرا همه افراد به خود شکوفایی نمیرسند؟ ‏

همچنین ببینید
پرسشنامه خودشکوفایی مصرف کننده بروکر (CSAT)
پرسشنامه خودشکوفایی افراد
پرسشنامه سوگیری شخصی- گرایش خود شکوفایی

ویژگیهای افراد خود شکوفا از دیدگاه راجرز: ‏
از دیدگاه راجرز رسیدن به خود شکوفایی به معنای رسیدن به بالاترین سطح سلامت روانی است. پذیرش ‏همه تجارب ، گرایش به زندگی کامل در هر لحظه از هستی ، داشتن توانایی هدایت خود بجای هدایت ‏شدن بر اساس منطق ، عقاید و خواستهای دیگران ، احساس آزادی در عمل و تفکر و برخورداری از ‏خلاقیت سطح بالا از ویژگیهای افراد خود شکوفاست. چنین شخصی از دید راجرز همواره از رعایت مثبت ‏غیر شرطی اشخاص مهم و مورد اعتماد بهرهمند بوده است. ‏
به عبارتی همواره او را برای خودش خواستهاند، نه برای کارهایش. چنین فردی قادر است دائما بطور ‏سازنده و به صورت فزایندهای بسوی رشد و کمال گام بردارد. او در برابر شرایط ناموفق و ناراضی زندگی ‏تسلیم نمیشود و تلاش میکند برای کامل شدن و به حد کمال عمل کردن ، روابط با دیگران را در بهترین ‏و مناسب ترین شکل جهت میدهد. آنها آمادگی کسب هر گونه تجربه را دارند، همه عوامل مربوط را ‏سبک و سنگین میکنند و سعی میکند ارتباط یکپارچهای با تمامی زمینه ها داشته باشد. ‏

ویژگیهای افراد خود شکوفا از دیدگاه مازلو : ‏
آبراهام مازلو (‏Abraham Moslow‏) در نظریه انگیزشی خود اظهار داشت که افراد در جهت خود ‏شکوفایی تلاش و حرکت میکنند، ولی وقتی در مورد میزان افراد خود شکوفا تحقیق کرد، کمتر از یک ‏درصد از افراد را خود شکوفا یافت. این تمایز بین تمایل به خود شکوفایی و پایین بودن تعداد افراد خود ‏شکوفا او را بدین نتیجه رساند که افراد خود شکوفا دارای ویژگیهایی هستند که دیگران ندارند. آنها ‏چیزهایی و اهدافی در زندگی دارند که آنها را از دیگران متمایز میکند. مازلو با مطالعه ویژگیهای افرادی ‏چون آبراهام لیکلن ، والت و نیمن ، وان بتهوون ، آلبرت انیشتین و الیور روزمت خصوصیاتی که این ‏شخصیتها را از افراد دیگر متمایز میکرد، مشخص نمود. او ویژگیهای این انسانها را چنین خلاصه کرده ‏است: ‏

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 20

فرمت فایل: WORD