مقاله ریشه یابی عدم توسعه توریسم

مقاله ریشه یابی عدم توسعه توریسم

ریشه یابی عدم توسعه توریسم

مقاله رشته مدیریت جهانگردی با عنوان ریشه یابی عدم توسعه توریسم (مورد مطالعه طبیعت گردی شهرستان خوانسار)
چکیده:
براساس داده های تحقیقاتی و پژوهش های جدید و با ورود به قرن بیست و یکم، صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها به بزرگترین منبع درآمد ارزی تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند در جهان کنونی، صنعت گردشگری، سومین پدیده اقتصادی پویا، پر رونق و رو به توسعه، پس از صنعت نفت و خودروسازی است که برای بسیاری از کشورها درآمد ارزی چشمگیری به همراه دارد و پیش بینی می کنند تا سالهای اولیه هزاره سوم میلادی این صنعت حرف اول را در اقتصاد جهان خواهد زد. یکی از راهکارهای ضروری جهت گسترش صنعت توریسم، شناسایی هرچه کاملتر مناطق مستعد گردشگری طبیعت و برنامه ریزی دقیق جهت کشف سرمایه های این مناطق می باشد. تحلیل سرمایه های مزبور به گونه ای علمی، همراه با رعایت مسائل زیست محیطی، ضرورت دنیای امروز است. اکوتوریسم به عنوان نوعی جدید از توریسم پایدار بوده و هدف آن حفظ منابع گردشگری در مقاصد است به نحوی که با هدایت گردشگران به بهره برداری صحیح از منابع مقصد، امکان بهره مندی آیندگان را نیز فراهم می آورد.

هدف از این پژوهش معرفی و بررسی موانع و مشکلات شهرستان خوانسار و طبیعت گردی آن جهت پیشبرد و جذب گردشگران به این منطقه می باشد. این پژوهش بر اساس هد ف کاربردی و روش تحقیق توصیفی- موردی است و برای انجام آن از منابع کتابخانه ای و اسنادی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش شناسایی مشکلات و موانع توسعه اکوتوریسم در شهرستان خوانسار و ارائه پیشنهاداتی برای بهره مندی صحیح و بهینه از طبیعت این شهرستان می باشد.

این پژوهش در ۵ فصل ارائه گردیده است که در فصل اول آن، به بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات و فرضیات تحقیق، محدودیت ها و مشکلات تحقیق به طور اجمالی و تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم ابتدا به بررسی ادبیات تحقیق پرداخته و فعالیت های صورت گرفته در زمینه طبیعت گردی در چند منطقه و در سطح خود شهرستان بررسی شده است و در ادامه به معرفی انواع طبیعت گردی، طبیعت گردی و جهانی شدن، طبیعت گردی و توسعه پایدار و نقش سازمانها در طبیعت گردی پرداخته شده است. در فصل سوم روش تحقیق، جامعه و نمونه پژوهش، قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی، روشهای جمع آوری اطلاعات و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان شده و سپس به معرفی کامل شهرستان خوانسار، پیشینه و موقعیت جغرافیایی، آثار باستانی و منابع اکوتوریسمی آن پرداخته شده است. در فصل چهارم فرضیات تحقیق را به منظور تایید یا رد فرضیه مورد بررسی قرار داده است. و نهایتا در فصل پنجم پس از نتیجه گیری، پیشنهادات و راهکارهای اکوتوریسمی در جهت ارتقا اکوتوریسم شهرستان ارائه شده است.

جهانگردی و اکوتورسیم (طبیعت گردی)

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
۱-۱ بیان موضوع
۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۱-۳ اهداف تحقیق
۱-۴ سوالات و فرضیات تحقیق
۱-۵ روش و چارچوب نظری تحقیق
۱-۶ اصطلاحات و واژه ها
۱-۷ محدودیت ها و مشکلات انجام تحقیق
خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
۲-۱ مفاهیم نظری
۲-۱-۱ جهانگردی
۲-۱- ۲ اکوتورسیم (طبیعت گردی)
۲-۱-۳ گونه های مختلف طبیعت گردی
۲-۱-۴ آیین نامه طبیعت گردی۲/۵/۱۳۸۴
۲-۱-۵ اکوتوریسم و جهانی شدن
۲-۲ پیشینه پژوهش
۲-۲-۱- “بررسی موانع و مشکلات صنعت گردشگری”(طبیعت گردی شهرستان سمیرم)
۲-۲-۲- ” بررسی موانع و مشکلات اکوتوریسم یاسوج”
خلاصه فصل
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
۳-۱ هدف تحقیق علمی
۳-۲ انواع تحقیقات علمی
۳-۲-۱ فرایند تحقیق علمی
۳-۳ روشهای گردآوری اطلاعات
۳-۴ روشهای اجرایی در این پژوهش
۳-۵ قلمرو مکانی تحقیق
خلاصه فصل
فصل چهارم: معرفی شهرستان خوانسار
مقدمه
۴-۱ معرفی خوانسار
۴-۲ جغرافیای طبیعی
۴-۳ آب و هوا
۴-۳-۱ رطوبت نسبی
۴-۳-۲ میزان بارندگی
۴-۳-۳ درجه حرارت
۴-۴ ژئومورفولوژی
۴-۴-۱ رشته کوه خوانسار
۴-۵ منابع آب
۴-۵-۱ آب های جاری و سطحی
۴-۵-۲ آب های زیر زمینی
۴-۶ پوشش گیاهی
۴-۶-۱ گزانگبین (گز علفی)
۴-۶-۲ گلستان کوه – لاله های واژگون
۴-۷ زندگی جانوری
۴-۷-۱ پرورش زنبور عسل
۴-۸ تاریخ و آثار باستانی خوانسار
۴-۸-۱ بقعه پیر (بابا پیر)
۴-۸-۲مدرسه مریم بیگم صفوی
۴-۸-۳ مسجد جامع
۴-۸-۴مقبره حلیمه و نرگس (دختران بکر)
۴-۸-۵ امامزاده سید صالح قصیر (اول)
۴-۸-۶-مسجد آقا اسدالله
۴-۸-۷ پل ساسون (ساسان)
۴-۹ هنرهای دستی
۴-۹-۱ قاشق تراشی
۴-۹-۲ چیت سازی
۴-۹-۳ کوزه گری
۴-۹-۴ عصاری
۴-۹-۵ فرش بافی
۴-۱۰ نقش شهر خوانسار
۴-۱۱ نقاط قوت، ضعف و مشکلات
خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
۵-۱ نتیجه گیری
۵-۲ راهکارها
۵-۲-۱ راهکارهای مدیریت جهانگردی
۵-۲-۲ راهکارهای قانونی
۵-۲-۳ ارائه ی پیشنهادها برای سایر محققین
۵-۳ کاربرد نتایج تحقیق
خلاصه فصل
فهرست منابع
فهرست منابع اینترنتی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 66

فرمت فایل: WORD