تکنیک های یادگیری ماشین برای حل مسئله در بازی برابر انسان

تکنیک های یادگیری ماشین برای حل مسئله در بازی برابر انسان

تکنیک های یادگیری ماشین مجموعه‌ ای از روش‌ ها و الگوریتم‌ ها هستند که به ماشین‌ ها امکان یادگیری از داده‌ها و انجام وظایف بدون برنامه‌ ریزی دستی را می‌دهند. این تکنیک‌ها شامل درخت تصمیم، شبکه‌ های عصبی، ماشین‌ های بردار پشتیبان و الگوریتم‌ های کاهش ابعاد می‌شوند. از این تکنیک‌ ها در تشخیص الگوها، پیش‌بینی، دسته‌ بندی داده‌ها و بسیاری از حوزه‌های دیگر استفاده می‌شود.

مقاله کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی
مقدمه:
در این مقاله، تلاش برای انجام بررسی گسترده‌ای در زمینه ادبیات مرتبط با یادگیری ماشین در بازی‌ها صورت گرفته است. هدف اصلی این مقاله ارائه توانمندی به خوانندگان عزیز برای دستیابی به نتایج گذشته در زمینه تحقیقات و پروژه‌هایشان است. این مقاله به شما این امکان را می‌دهد تا به سرعت به مطالب پیشینی که با تحقیقات یا پروژه‌های شما در ارتباط هستند دست یابید و از آنها بهره‌بری کنید. در این مقاله، می‌توان مطالب را به چندین روش مختلف دسته‌بندی کرد.

ما می توانستیم به طور مثال دسته بندی براساس بازی های مختلف انجام دهیم مانند: شطرنج ، تخته نرد، Go، chekers  ، shogi ، poker و … و یا اینکه دسته بندی را براساس روش ها و تکنیک های یادگیری انجام دهیم . به جای آنها تصمیم گرفته شد که رهیافتی بر پایه مسئله در نظر گرفته شود و دسته بندی را براساس رقابت هایی که در جنبه های مختلف بازی ها انجام شده اند انجام دهیم . با توجه به این معتقدیم که هم محقق در بازی های کامپیوتری می تواند تکنیک های یادگیری ماشین را برای حل مسئله خود پیدا کند و هم محقق در یادگیری ماشین می تواند موضوعات مفید در دامنه تحقیق در بازی های کامپیوتری را داشته باشد.

مقاله پس از نگاهی گذرا بر تاریخچه تحقیق بر روی تکنیک‌ های یادگیری ماشین در بازیها با طرح book Learning به عنوان مثال تکنیک هایی که در ذخیره پیش محاسبات حرکات انجام می شود که به نام دستیابی سریع در بازی های تورنمنت هم خوانده می شود آغاز می گردد. سپس مسئله استفاده از تکنیک های یادگیری برای کنترل کردن فرآیند جستجو که در همه برنامه های بازی وجود دارد مورد بررسی قرار می گیرد.

در قسمت چهارم به بررسی بیشترین و معروف ترین وظیفه یادگیری که به نام تنظیم خودکار یک تابع ارزیابی است می پردازیم . مسئله یادگیری با ناظر ، یادگیری مقایسه‌ای ، یادگیری تقویتی ، یادگیریTemporal Difference نیز بررسی می گردند. در یک زیر بخش مجزا در مورد موضاعات مهم و  متفاوت بر این رهیافت ها بحث می شود . سپس در بخش پنجم به بررسی راه حل های مختلفی که در شناسائی طرح ها و الگو ها پرداخته می شود از simple – advice taking رهیافت مدل سازی هوشمند گرفته تا استقراء الگوها و استراتژی ها از یک پایگاه داده بازی . در پایان در قسمت ششم مدل سازی حریف به طور مختصر بحث شده و وظیفه بهبود برنامه بازی توسط یادگیری برای استفاده از ضعف حریف مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی:
یادگیری ماشین
رهیافت یادگیری ماشین بر بازیها
یادگیری ماشین در بازی مقابل انسان
تکنیک های یادگیری ماشین برای حل مسئله

فهرست مطالب
۱- بازی ماشین در مقابل انسان :
۲- میراث ساموئل :
۳- یادگیری کتابی:
۳-۱- یادگیری برای انتخاب تغییرات باز:
۳-۲- یادگیری از روی اشتباهات :
۳-۳- یادگیری به وسیله شبیه سازی :
۴- یادگیری کنترل جستجو:
۵- تنظیم تابع ارزیابی:
۵-۱- یادگیری با ناظر:
۵-۲- آموزش مقایسه ای :
۶- یادگیری تقویتی :
۶-۱- Temporal-difference learning :
۶-۲- یادگیری تابع ارزیابی :
۶-۲-۱- توابع ارزیابی خطی در مقابل توابع ارزیابی غیرخطی :
۶-۲-۲- استراتژی‌های آموزش :
۶-۲-۳- یادگیری توابع ارزیابی و جستجو :
۶-۲-۴- استخراج خصایص :
۷- الگوهای یادگیری و تصمیم :
۷-۱-  Advice-taking :
۸- مدلسازی حریف :
۱- بازی ماشین در مقابل انسان :

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 50000 تومان

تعداد صفحات: 40

فرمت فایل: WORD