مقاله در مورد تیزهوشی

مقاله در مورد تیزهوشی

مقدمه تیزهوشی
از دیدگاه سنتی تیز هوشی مبتنی بر هوش کاملی است که بوسیله یک تست هوشی وانفرادی اندازه گیری می شود.از تستهایی که معمولاً برای سنجش هوش بکار می رود ، می توان از آزمون هوشی استنفورد- بینه و آزمون هوشی تجدید نظر شده و کسلر که مخصوص کودکان ساخته شده است ، نام برد. از نظر سنتی ، کودکان تیز هوش شناخته می شدند که نمره آنها در آزمون استنفورد وکسلر از سطح بخصوصی بالاتر باشد یکی از تعاریفی که از تیز هوشی به عمل آمده و منحصراً بر مبنای هوشی صورت گرفته است ، تعریفی است که بوسیله لوئی ترمن و همکارانش در مطالعه کلاسیک خود ارائه داده اند .این تعریف که بر اساس بهره هوشی تحت عنوان مطالعات ژنتیک درباره تیز هوشی منتشر شده است. این تعریف در تحقیقات و برنامه های زیادی که مخصوص تیز هوشان اجرا شده است مورد استفاده قرار گرفته است اما در سالهای اخیر نارضایی گسترده ای در برابر کاربرد بهره هوشی بعنوان تنها عامل تعیین کننده در تعریف تیز هوشان به وجود آمده است.دلایلی که برای این نارضایی عنوان شده است ، عبارت است از :شناخت محدودیتهایی که در آزمونهای بهره هوشی وجود دارد ، مفهوم سازی مجدد از ماهیت هوش و تحقیقات و تفکرات جدیدی که درباره کیفیت وچگونگی هوش ارائه شده است.

تعاریف تیز هوش و با استعدادها
تعاریف تیز هوش و با استعدادها :نخستین نکته ای که در زمینه شناسایی این افراد باید به خاطر داشت این است که در این مورد آنان هیچ تعریف مطلق وکاملی که مورد قبول همگان باشد ، وجود ندارد.دلیل اصلی این مطلب نیز وجود تفاوتهای فردی میان آنان است ، بدین معنی که تمام تیز هوشها به یک نسبت تیز هوش نیستند و نیز تمام افراد با استعداد فقط در یک رشته مستعد نمی باشد بلکه درجه های مختلف هوش وگوناگونی استعداد در میان آنان به خوبی قابل مشاهده است. به علاوه هر فرهنگی نیز با توجه به ارزشها و نگرشها و سبک زندگی تیز هوشی و استعداد را به گونه ای متفاوت تعیین می کند . بدین جهت ، تعریف تیز هوشی می تواند مسائلی درباره ارزشها ، سبک زندگی و فرهنگ جامعه ای خاص را مشخص می کند برا ی مثال فردی که در یک جامعه ابتدایی تیز هوش شناخته می شود ممکن است با شخصی که در یک جامعه پیشرفته از لحاظ تکنولوژی با استعداد محسوب می شوند ، تفاوت چشمگیری داشته باشد.

یونان باستان به خطیب خود افتخار می کرد.در حالی که رم برای مهندس و سربازش ارزش بسیار قائل بود. تعاریف اولیه درباره تیزهوشی ، بیشتر بر بهره هوشی تاکید داشت ، به ویژه برای آن بهره هوشی ای که با آزمونهای استاندارد شده مانند استنفورد – بینه تعیین می شد.در این تعاریف کودکانی که بهره هوشی بالاتر از ۱۳۰ تا ۱۴۰ یا هر عدد توافق شده دیگر بودند در این گروه قرار می گرفتند. در طول دو دهه اخیر کوششهایی در جهت حیطه اطلاق و توسعه ابعاد مفهوم تیز هوشی انجام شده است.مارلند (۱۹۷۲) تیز هوشی را چنین تعریف می کند ، تیز هوش وبا استعداد کسانی هستند که به تشخیص متخصصان روان شناس و روان سنج دارای توانائیهای برجسته اند وقادر به انجام امور در سطح عالی می باشند.این کودکان به برنامه های آموزشی و پرورشی ویژه ای نیازمندند که بتواند بهتر و بیشتر از برنامه های عادی ، توانمندیهای بالقوه آنان را بشناسند وبرای فعلیت بخشیدن به آنها درجه رشد و شکوفایی شخصی و ایفای نقش موثر در جامعه طراحی شده باشد . او عقیده دارد که این گونه کودکان دارای تواناییهای فوق العاده دریک یا چند زمینه از شش زمینه زیر هستند: (سیف نراقی ، نادری ، ۱۳۸۰ ، ص ۲۹ )

تیزهوشی و زیرکی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
تعاریف تیز هوشی و با استعدادها ۲
شناسایی دانش آموزان تیز هوش ۴
ویژگیهای تیز هوشان از نظر ترمن ۵
سبب شناسی ۷
کم پیشرفتی کودکان سر آمد ۱۰
خصوصیات معلمان دانش آموزا از مظر لیندری ۱۱
ملاحضات ویژه در تعلیم و تربیت پیش دبستانی ۱۳
نتیجه گیری ۱۴
فهرست منابع ۱۵

فهرست منابع
اتکینسون ، ریتال واتکینسون ریچاردس و هیلگارد ، ارنست (۱۳۸۷). زمینه روانشناسی جلد دوم (محمد نقی براهنی وسعید شاملو ودیگران مترجم). تهران : رشد
افروز ، غلامعلی (۱۳۶۴).مقدمه ای بر روانشناسی و آموزش وپرورش کودکان استثنایی ، تهران: دانشگاه تهران
سیاسی ، علی اکبر (۱۳۷۹).نظریه های شخصیت ، تهران دانشگاه تهران
سیف نراقی ، مریم و نادری ، عزت الله (۱۳۸۰). روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ، تهران: ارسباران
شولتز ، دوان و شولتز ، سیدنی الن (۱۳۸۰).نظریه ها ی شخصیت (یحیی سید محمدی ، مترجم). تهران: ویرایش
هنری ، پاول و ماسن ودیگران (۱۳۸۰). رشد شخصیت کودک (مهشید یاسائی ، مترجم) ، تهران: کتاب ماد
هالاهان ، دانیل پی و کافمن ، جیمزام (۱۳۷۷). کودکان استثنایی مقدمه ای بر آزمونهای ویژه (مجتبی جوادیان ، مترجم) ، مشهد: آستان قدس رضوی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 16

فرمت فایل: WORD