آزمون آمایه پاسخ جامعه پسندی

آزمون آمایه پاسخ جامعه پسندی

دانلود پرسشنامه استاندارد آزمون آمایه پاسخ جامعه پسندی

معرفی پرسشنامه

ماده آزمون هایی که در این آزمون  آمده است بخشی از مقیاسی است که ” کراون و مارلو ” ( ۱۹۶۴) برای سنجش این گرایش تهیه کرده اند. این پرسشنامه ده آیتمی جهت ارزیابی میزان جامعه پسندی افراد تهیه شده است.و تک مولفه ای می باشد.
این ماده آزمونها به این دلیل انتخاب شدند که هر یک از پاسخ هایی که در اینجا بر شمردیم باعث می شوند که شما در نظر دیگران خوب جلوه کنید. در واقع ، بدین شیوه که این ماده های آزمون نوشته شده اند ، این پاسخ ها باعث می شوند که شما بیش از حد خوب جلوه کنید . در واقع ، بدین شیوه که این ماده های آزمون نوشته شده اند ، این پاسخ ها باعث می شوند که شما بیش از حد خوب به نظر برسید- بیش از آن که واقعیت داشته باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش کراون  ذکر شده است.

روایی و پایایی: دارد (خارجی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
مولفه : تک مولفه ای
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD