مقاله جریانهای برخورد کننده

مقاله جریانهای برخورد کننده

جریان های برخورد کننده
چکیده مقاله
بسیاری از عملیات مهندسی که در بین دو فاز امتزاج ناپذیر انجام می شود بوسیله انتقال جرم یا انتقال حرارت کنترل می شوند، بنابراین همواره کوشش می شود که تا حد امکان چنین مقاومتهایی را کاهش داد.

اصولاً فرایندهای انتقال حرارت یا جرم در سیستم، گاز-جامد، گاز-مایع، مایع-مایع و جامد-مایع عموماً ممکن است با سه مقاومت سری در نظر گرفته‌شوند، که با فرض یک سیستم قطره مایع-گاز به عنوان حالت مبنا، ممکن است برحسب خواص سیستم مقاومت های زیر مؤثر باشند، مقاومت خارجی مقاومت سطح، مقاومت داخلی.

مقاومت داخلی را ممکن است با کاهش اندازه ذره فار پیوسته کاهش داد، اگر این کار امکان پذیر نباشد باید زمان اقامت ذره را در داخل سیستم افزایش داد. کاهش مقاومت خارجی ممکن است از طریق روشهای زیر میسر گردد.

a- افزایش سرعت نسبی بین ذرات و فاز پیوسته که با افزایش اصطکاک بین فازها نیز مرتبط است
b- کاهش ابعاد ذرات که باعث کاهش ضخامت زیر لایه آرام که کنار سطح تشکیل می شود، می گردد. کاهش ابعاد ذرات باعث افزایش ضرایب انتقال می‌گردند.
c- توزیع یکنواخت فاز پراکنده درون فاز پیوسته.

فهرست مطالب
جریانهای برخورد کننده
مزایای جریانهای برخورد کننده
تقسیم بندی و اشکال راکتورهای با جریانهای برخوردی
حوه کار راکتور
انواع راکتورها با جریانهای برخوردی
راکتورهای سیکلونی با دو جریان برخورد کننده
TIS Cyclone Reactors
راکتورهای سیلکونی با دو جریان برخورد کننده همراه با خوراک اضافی سیال TIS Cyclone Reactors with additional Fluid Feed
راکتورهای سیلکونی با چهار جریان برخورد کننده
FIS Cyclone Reactors
راکتورهای با دو جریان برخورد کننده هم محور
راکتورهای پاششی با دو جریان برخورد کننده
TIS Spray Reactors
نازلها
نازلهای دو سیاله
اشکال مختلف نازلهای دو سیاله
Vertical TIS Reactors
راکتورهای چرخشی با دو جریان برخورد کننده
TIS Loop Reactors
راکتورهای چند مرحله ای با دو–چهار جریان برخورد کننده
Multi TIS-FIS Reactors
فصل سوم
سولفونه کردن تولوئن
مقدمه
مکانیسم سولفونه شدن
مدلهای ریاضی واکنش نامتجانس سولفونه شدن تولوئن

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 37

فرمت فایل: WORD