جزوه استاتیک

جزوه استاتیک

جزوه استاتیک
فصل اول
اصول ایستایی
الف: مکانیک: علمی را گویند که اجسام را که در وضعیتهای سکون و یا حرکت تحت تاثیر نیروهای وارده بررسی و تحلیل نماید.

علم مکانیک به سه قسمت زیر تقسیم می شود:
۱- مکانیک اجسام صلب (جامد)
ایستائی (استاتیک) : اجسام ساکن مورد بررسی قرار می گیرد.
پویایی «دینامیک» اجسام متحرک مورد بررسی قرار می گیرد.

۲- مکانیک اجسام تغییر شکل پذیر
۳ مکانیک شاره ها (سیالات)

ب- مفاهیم بنیادی که در مکانیک به کار برده مشوند عبارتند از:
۱- فضا: مکان هندسی نقاطی است که در ان میدان سه بعدی برای نقاط به کار برده می شود
۲- زمان: علاوه بر مکان یک جسم، زمان وقوع یک جسم نیز مورد نظر است که واحد آن ثانیه است.
۳- شبکه مرجع : موقعیت نقاط در فضا نسبت به یک دستگاه هندسی مرجع و با فواصل و زوایا مشخص می شود.
و…………

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 48

فرمت فایل: PDF