گزارش تخصصی راهکارهایی برای جلوگیری از افت درسی عربی مقطع متوسطه اول

گزارش تخصصی راهکارهایی برای جلوگیری از افت درسی عربی مقطع متوسطه اول

گزارش تخصصی راهکارهایی برای جلوگیری از افت درسی عربی مقطع متوسطه اول

چکیده:
افت تحصیلی کاهش عملکرد دانش آموز از رضایت بخش به نامطلوب است، اگر بین استعداد بالقوه و بالفعل دانش آموزی فاصله ای ایجاد شود، از آن به عنوان افت تحصیلی یاد می‌شود و بهترین شاخص در این زمینه مقایسه عملکرد قبلی و فعلی است
دراین گزارش دلایل افت درسی دانش آموزان مورد بررسی قرارگرفته است:

  1. ارتباط نزدیکی بین آموخته‌های قبلی دانش آموزان با مطالب درس جدید وجود دارد.
  2. مشارکت دانش آموزان در تدریس‌ها به تعمیق آموخته‌های اوکمک شایانی می‌کند.
  3. انجام بازی فردی وگروهی کلاس راشاداب وازدلزدگی نسبت به درس عربی می‌کاهد.
  4. عامل تشویق تأثیر محسوسی در بهبود فرآیند یادگیری دارد.
  5. استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری دانش اموزآن نقش مثبت دارد.

مقدمه

منظور از افت تحصیلی چیست؟

معنای لغوی افت عبارت است از کمبود، کمی، کم و کاست و نقصان. لذا افت تحصیلی به معنای کمبود و نقصان در فرآیند تحصیل است. یا به معنای تحت اللفظی آن سنجش علل آمار تجدیدی و مردودی دانش آموزان است.
افت تحصیلی کاهش عملکرد دانش آموز از رضایت بخش به نامطلوب است، اگر بین استعداد بالقوه و بالفعل دانش آموزی فاصله ای ایجاد شود، از آن به عنوان افت تحصیلی یاد می‌شود و بهترین شاخص در این زمینه مقایسه عملکرد قبلی و فعلی است. گاهی افت تحصیلی فراتر از اعدادی است که ذکر می‌شود، گاهی اوقات با این که دانش آموز قبول می‌شود و به پایه بالاتر راه می‌یابد اما آموزش، کیفیت لازم را ندارد و دانش آموز از نظر سطح دانش و معلومات پایین است و در این خصوص می‌توان از افت پنهان نام برد.
افت تحصیلی کاهش نسبی فعالیت درسی و مطالعه یک دانش آموز در یک دوره نسبی در مقایسه با دوره نسبی قبل از آن

علل بی علاقگی دانش آموزان به زبان عربی

فهرست
چکیده: ۲
مقدمه ۳
اهمیت پژوهش: ۴
خسارت‌های ناشی از افت تحصیلی: ۶
علل بی علاقگی دانش آموزان به زبان عربی ۷
راهکارهای ممکن برای جلوگیری از افت یادگیری در درس عربی ۹
نتیجه گیری: ۱۳
منابع ۱۴

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 14

فرمت فایل: WORD