پرسشنامه جهت گیری مذهبی بهرامی احسان

پرسشنامه جهت گیری مذهبی بهرامی احسان

جهت‌گیری مذهبی بهرامی

معرفی پرسشنامه
پرسشنامه جهت گیری مذهبی در سال ۱۳۸۱ توسط احسان بهرامی معرفی شده است . این پرسشنامه ۴۵ گویه دارد و میزان جهت گیری مذهبی را در فرد مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.

روایی و پایایی پرسشنامه

اعتبار درونی- محتوا:
به منظور بررسی ساختار هماهنگی درونی پرسش ها و بررسی اعتبار و قابلیت اعتماد و اعتبار مقیاس از روش تحلیل عاملی، استفاده شد. پس از تحلیل نتایج تعداد پرسش نامه ها از ۸۰ به ۴۵۰ تقلیل یافت.

به منظور بررسی روایی سازه و نیز تحلیل ساختارهای عاملی آزمون، روش تحلیل عاملی با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی و در چرخش با استفاده از روش مایل مستقیم، تکرار شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مقیاس از چهار عامل اشباع شده است.

اعتبار بیرونی- همزمانی

در پژوهشی میزان مقیاس معبد (منبع داخل فایل) به عنوان ملاک انتخاب و میزان همگرایی مقیاس جهت گیری مذهبی با آن بررسی شده است. نتایج، از همبستگی بسیار بالای این دو آزمون در تمام زمینه ها حکایت دارد

روایی و پایایی : دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: ۹
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: WORD