پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت

پرسشنامه استاندارد جو سازمانی هالپین و کرافت شامل 32 سوال است. که دارای مقاله بیس مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
جو سازمانی به تصورات ، احساسات و ارزش های کارکنان در محیط کارشان اطلاق می شود. همین طور احساس تعهد نسبت به سازمان، حس اعتماد و تعلق، اعتماد به نفس و وفاداری را نیز شامل می شود. که تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند فضای فیزیکی، قوانین سازمانی حاکم و ویژگی های رفتاری افراد در محیط کار قرار می گیرد.

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت یک پرسشنامه استاندارد است. ابعاد پرسشنامه جو سازمانی عبارت است از: روحیه گروهی، مزاحمت، صمیمیت، علاقمندی، ملاحظه گری،. فاصله گیری، نفوذ و پویایی، تاکید بر تولید. این پرسشنامه 32 پرسش دارد.

در این پژوهش منظور از جو سازمانی نمره ای است که کارکنان به سوالات 32 گویه ای پرسشنامه جو سازمانی می دهند .

مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه:
1. روحیه گروهی : سوالات 1تا4
2. مزاحمت: 5تا8
3. صمیمیت:9تا12
4. علاقه مندی : 13تا16
5. ملاحظه گری:17تا20
6. فاصله گیری:21 تا24
7. نفوذ و پویایی: 25تا28
8. تاکید بر تولید:29تا32

مقیاس پرسشنامه
نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت و از ۱ تا ۵ طبق جدول زیر امتیازبندی شده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
مقاله بیس: دارد ( دو مقاله)
مولفه : دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD