آزمون های حافظه کلامی و عددی

آزمون های حافظه کلامی و عددی

پرسشنامه استاندارد آزمون های حافظه کلامی و عددی شامل مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری

آزمونهای حافظه کلامی و عددی با هدف بررسی جنبه های مختلف حافظه بر اساس حافظه جفت کلمات، حافظه بازشناسی و حافظه عددی تنظیم شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.
.

مشخصات آزمون های حافظه کلامی و عددی

روایی و پایایی : دارد (خارجی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
تعداد صفحات: ۶
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD