پاورپوینت تحلیل حرکات کاراته

پاورپوینت تحلیل حرکات کاراته

تحلیل حرکات کاراته
بخشی از فایل مقاله پاورپوینت آموزشی
توصیف حرکت
از یک حالت بسیار قوی اجرا می شودوقدرت حرکت مفصل رانی را
به سینه شانه وبالاخره منتقل می شود وشک مخربی رابه هدف وارد می سازد

تجزیه و تحلیل حرکت
برای تجزیه وتحلیل این حرکت به دو مرحله تقسیم شده
مرحله اول : ضربه زدن به حریف
مرحله دوم : حرکت برگشت به وضعیت شروع
عمل مفاصل و عضلات در گیر در مرحله اول
مفصل شانه : فلکشن
عضلات در گیر : دلتوئید قدامی ، سینه ای بزرگ ( بخش ترقوه ای)
صفحه : ساجیتال
محور : فرونتال
مفصل آرنج : اکستنشن
عضلات در گیر : سه سر بازوئی ، سه گوش آرنجی
صفحه : ساجیتال
محور : فرونتال
مفصل مچ : پرونیشن
عضلات در گیر : درون گرداننده مربع ،درون گرداننده مدور، بازوئی زند اعلائی
صفحه : هوریزنتال
محور : ورتیکال
مفصل ران : اکستنشن
عضلات در گیر :سرینی بزرگ ، همسترینگ
صفحه : ساجیتال
محور : فرونتال
مفصل زانو : فلکشن
عضلات در گیر : چهار سر ران
صفحه : ساجیتال
محور : فرونتال
مفصل مج پا : پلانتار فلکشن
عضلات در گیر :دو قلو ، نعلی ، نازک نی بلند
صفحه : ساجیتال
محور : فرونتال
عمل مفاصل و عضلات در گیر در مرحله دوم
مفصل شانه: هایپراکستنشن
عضلات در گیر :دلتوئید خلفی، پشتی بزرگ ، گرد بزرگ
صفحه : ساجیتال
محور : فرونتال
مفصل آرنج : فلکشن
عضلات در گیر : دو سر بازویی ، بازویی زند اعلایی، بازویی قدامی
صفحه : ساجیتال
محور : فرونتال
مفصل مچ دست : سوپینیشن
عضلات در گیر : چرخش دهنده خارجی، دو سر بازویی ، بازویی زند اعلایی
صفحه : هوریزنتال
محور : ورتیکال
مفصل ران : فلکشن
عضلات در گیر : کشنده پهن نیام ، شانه ای ، سوئز خاصره ای
صفحه : هوریزنتال
محور : ورتیکال
مفصل زانو : اکستنشن
عضلات در گیر : همسترینگ، خیاطه ، راست داخلی
صفحه : هوریزنتال
محور : ورتیکال

فهرست مطالب
توصیف حرکت
تجزیه وتحلیل حرکت
عمل مفاصل و عضلات در گیر در مرحله اول
عمل مفاصل و عضلات در گیر در مرحله دوم
عضلات درگیر اصلی در فلکشن شانه
تمرین قدرتی
عضلات کمکی در فلکشن شانه
عضلات خنثی کننده در فلکشن شانه
عضلات ثابت کننده در فلکشن شانه
عضلات درگیر اصلی در فلکشن آرنج
عضلات درگیر اصلی در پرونیشن ساعد
عضلات درگیر اصلی در فلکشن ران
عضلات در خنثی کننده اکستنشن زانو
عضلات درگیر اصلی در پلانتار فلکشن

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 52

فرمت فایل: پاورپوینت