کارآموزی بررسی عملکرد سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب

کارآموزی بررسی عملکرد سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب

بررسی عملکرد سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب شهرستان خمین

مقدمه گزارش کارآموزی
آب و فاضلاب شرکتی سهامی و خاص است. متشکل از ارگان های دولتی و خود دولت مثل صدا و سیما – شهرداری و سهامداران آب و فاضلاب کل کشور هستند.

شرکتی خدماتی است و فعالیت آن ارائه آب آشامیدنی سالم و بهداشتی به همه ی جامعه شان می باشد. سیستم حسابداری آب و فاضلاب به روش تعدیل شده عمل میکند و کلیه ی فعالیت های آن در سه قالب:

تولید، فروش و اداری جمع بندی می شود.
تولید یعنی اینکه کلیه ی خدماتی که جهت تولید آب شرب انجام می شود. تولید آب یا بالا کشیدن آب از چاه و انتقال آن به مخازن و نگه داری آن در مخازن و عملیات کلرزنی و انتقال آن به داخل شهر و توزیع بین مشترکین از جمله عملیات واحد تولید می باشد. از فعالیت فروش می توان ارائه ی خدمات مشترکین نصب کنتور آب و صدور صورت حساب می توان نام برد. و واحد اداری: نظارت، هماهنگی و مدیریت فعالیت واحد تولید و فروش به عهده سیستم اداری می باشد از جمله امور مالی که حاوی فعالیت های مالی و پشتی بانی توسط این امور انجام می شود که ما با توجه به اقتضای رشته به فعالیت حسابداری در آب و فاضلاب می پردازیم.

حسابداری این شرکت حسابداری مالی می باشد. هدف از ایجاد آب و فاضلاب با توجه به اینکه بهره وری بسیار پایین و در صورتیکه از نظر ثروت کشور ثروتمندی هستیم برای اینکه هزینه ها را کاهش دهند و با کاهش هزینه قیمت واقعی هزینه تولیدی را محاسبه کنند و بهره وری را بالا ببرند. تنها ایراد آنها انحصاری بودن آن است.

در این شرکتها دو سری درآمد و دو سری هزینه داریم. درآمدها و هزینه های جاری که در سود و زیان لحاظ می شود. درآمدهای جاری مثل آب ها و هزینه جاری مثل حقوق و دستمزد، ابزار و لوازم مصرفی، هزینه پذیرایی، هزینه فرهنگی. در شرکت آب و فاضلاب سعی بر این است که طوری حرکت کنند چون با زیان مواجه هستیم هدف اینست که حداقل در نقطه سر به سر حرکت کند ضمن اینکه هدف سودآوری نسبت بلکه ارائه خدمات بهتر به مشترکین در نقطه سر به سر با قیمت تمام شده ای که بتواند پوشش داده شود.

درآمد سرمایه مثل انشعاب و هزینه های مصرفی مثل تاسیسات، تامین آب، وسائط نقلیه، اثاثه و … یکی از شاخصها این است که در سود و زیان، زیان نداشته باشیم و در سرمایه گذاری(منابع و مصارف) کاهش سرمایه گذاری نداشته باشیم.

کدینگ حساب ها

وزارت نیرو یک سیستمی به عنوان متحد الشکل مالی شرکتی آب و فاضلاب تعیین کرده است. در شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی دو روش برای اداره ی شرکتها وجود دارد.
تفاوت شرکت وابسته با شرکت تابعه در اینست که شرکت وابسته دفاتر عمومی مستقل از خود دارند شرکت ثبت شده و صورتهای مالی تهیه می کنند ولی شرکتهای عمومی تابعه دفاتر مستقل ندارند و صورتهای مالی تهیه نمی کنند ضمنا ثبت شده هم نیستند. شرکتهای آب و فاضلاب استان مرکزی تا سال ۸۲ بطور متمرکز(تابعه) بودند. از سال ۸۲ به بعد چندین مناطق خودگردان تعیین کرده اند یعنی درآمد جاری در اختیار امور قرار دارد.

فهرست مطالب
فصل اول: آشنایی با سازمان
مقدمه
تاریخچه فعالیت شرکت
فصل دوم: فعالیتهای مربوط به کارآموزی
حسابداری و ثبت های مربوط به آن
امور بانکها
تنخواه گردان
نگهداری و حفاظت اموال
صدور سند حسابداری
مبحث بایگانی اسناد
فصل سوم: حسابداری سازمان
مبانی تهیه صورتهای مالی
خلاصه اهم رویه های حسابداری
سرمایه گذاریها
دارائیهای ثابت مشهود
قراردادهای اجاره به شرط تملیک و خرید اقساطی
ذخیره مزایای پایان خدمت
شناسایی درآمد و هزینه
روش شناخت درآمد پیمانها
کمکهای مردمی، هدایا و طرحهای عمرانی برای توسعه
قیمت گذاری و زیان ناشی از اعمال سیاستهای دولت
معافیت مالیاتی
حقوق و مشترکین
دبیرخانه
وظایف دبیرخانه
دفاتر دبیرخانه
اداره امور بایگانی
پیوست


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.